Informacja dotycząca COVID 19

Ponieważ  u osoby zakażonej COVID 19 pierwsze objawy zostały zdiagnozowane w dniu 14.11.2021r. grupa nie zostaje objęta kwarantanną (informacja uzyskana telefonicznie w dniu 17.11.2021r.)                          z SANEPID- u RYBNIK.  Jednocześnie zgodnie z zaleceniami SANEPID-u  prosimy o reagowanie na jakiekolwiek objawy chorobowe u dzieci (katar, kaszel, temperatura itp.) i nie przyprowadzanie dzieci z objawami do przedszkola. Nadal … Czytaj dalej

Ubezpieczenie dzieci

Zgodnie z obowiązującym prawem placówka nie prowadzi działań związanych z ubezpieczeniem wychowanków. Decyzja o ubezpieczeniu dziecka jest wyłącznie w gestii rodzica

Kolejny etap rekrutacji

31.03.2021 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 31 marca do 12 kwietnia – potwierdzanie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (skrzynka podawcza w holu budynku głównego przedszkola)

Drodzy Rodzice

INFORMACJA W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie od  29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r., Przedszkole nr 5 będzie nieczynne! Zajęcia dla dzieci rodziców uprawnionych do opieki przedszkolnej będą zorganizowane w grupie łączonej w budynku głównym w godz. 6.00-16.00.