Plan Roczny

 

PLAN PRACY

PRZEDSZKOLA NR 5

W ŻORACH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

I .

„Z matematyką za pan brat”

 

– wspieranie aktywności i samodzielności w toku podejmowanych działań z zakresu edukacji matematycznej;

– rozwijanie pojęć matematycznych;

– zaspokajanie ciekawości świata poprzez doświadczanie, analizowanie, wnioskowanie;

– kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania oraz zastosowania tej wiedzy w praktyce;

– odkrywanie pojęć z zakresu geometrii;

– kształtowanie odporności emocjonalnej do radzenia sobie               z zadaniami o charakterze matematycznym;

 

 

 

LP. FORMY REALIZACJI TERMIN KOORDYNATORZY UWAGI
1.     „Badam, odrywam, manipuluję”

-zorganizowanie w sali twórczych kącików matematycznych               i badawczych

cały rok wszystkie grupy  
2.     „Geometryczne cudaki” -zabawy konstrukcyjne                   z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych.

 

cały rok Wszystkie grupy  
3.     Matematyka w czterech porach roku- organizowanie dni aktywności przyporządkowanego kolorom  i figurom geometrycznym                    w nawiązaniu do pór roku:

JESIEŃ: „Powitanie Jesieni”-  pomarańczowy-kwadrat

ZIMA: „Mikołajki”-czerwony-trójkąt

WIOSNA: „Powitanie wiosny”- zielony-koło

LATO: „Dzień dziecka”-żółty-prostokąt

 

cały rok Chętne grupy  
4.     „Numeraki”- międzygrupowa gra planszowa w rozmiarze XXL IV Katarzyna Siwiak

Edyta Jucha

 

 
5.     „Spartakiada matematyczna”- konkurs wewnątrzprzedszkolny

 

V Agnieszka Pałuchowska

Aleksandra Kojzar

 

 
6.     „Matematyka na każdą porę roku” – cykliczna wystawa prac plastycznych  nawiązujących do treści matematycznych

 

cały rok Wszystkie grupy  
7.     Angażowanie rodziców        w gromadzenie pomocy matematycznych np. guzików, sznurówek, korali, kapsli itp.

 

cały rok Wszystkie grupy  
8.     „Matematyczne popołudnia”- rozgrywki                z wykorzystaniem gier planszowych i nie tylko cały rok Grupy starsze  
  „Matematyka małego smyka”

umieszczenie artykułu w „kąciku dla rodziców”

dotyczących

rozwijania kompetencji

matematycznych dzieci              w wieku

przedszkolnym

 

II Edyta Jucha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

„Polskę poznaję, patriotą zostaję!”

 – budzenie uczucia miłości i szacunku do małej i wielkiej Ojczyzny poprzez ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej (zapoznanie z symbolami narodowymi, obyczajami, obrzędami, tradycjami);

 – przekazywanie wiedzy na temat historii i tradycji własnej miejscowości- budowanie poczucia przynależności regionalnej;

 – przekazywanie wiedzy o wybranych regionach Polski- ich tradycjami oraz obrzędami (zapoznanie z mapą Polski);

 – dostrzeganie piękna języka polskiego i wartości polskiej kultury, nauki oraz sztuki;

 

LP. FORMY REALIZACJI TERMIN KOORDYNATORZY UWAGI
1.     „Jestem z Polski”-  zajęcia mające na celu rozbudzanie świadomości narodowej XI  grupy starsze  
2.     Organizowanie wycieczek  umożliwiających poznawanie  charakterystycznych miejsc i instytucji na terenie Żor

 

Zgodnie              z terminarzem Wszystkie grupy  
3.     „Wiem o Polsce więcej”- zabawy edukacyjne dot. wybranych regionów Polski (mapa Polski- tradycje, obyczaje, stroje, tańce, gwara) XI  

wszystkie grupy

 
4.     „Dawno, dawno temu…”- rozbudzanie zainteresowania tradycyjnymi legendami.

 

XI wszystkie grupy

 

 

 
5.     „Wędrówki po Żorach”- udział w konkursie miejskim

 

VI chętne grupy  
6.     „Sławni z Polski”- przybliżenie dzieciom znaczących postaci ze świata nauki, sztuki oraz kultury polskiej (Chopin, Matejko, Kopernik)

 

cały rok grupy starsze  
7.     „Wędrówki po krajach Unii Europejskiej”- cykl zabaw edukacyjnych              z zakresu edukacji nowożytnej

 

cały rok Edyta Jucha

wszystkie grupy

 
8.     Konkurs fotograficzny pt.: „Nasza rodzinka                  w polskiej, zimowej scenerii”

 

II Agnieszka Rogowska

Ewa Krówka

 
9.     „Dzień Flagi”- zabawy           o treści patriotycznej zwieńczone wykonaniem prac tematycznych oraz wystawką w holu przedszkola V Agnieszka Rogowska

wszystkie grupy

 
10.                 Zorganizowanie kącików tematycznych w sali na okoliczność świąt narodowych

 

XI,V wszystkie grupy  

II.

„By bezpiecznie żyć, zasad naucz się już dziś”

 – znajomość i stosowanie w sytuacjach dnia codziennego zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo własne i innych;

 – przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, promowanie zachowań warunkujących zdrowie i bezpieczeństwo;

 – zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo i zdrowie ludzi;

 – kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz higienicznych.

 

LP. FORMY REALIZACJI TERMIN KOORDYNATORZY UWAGI
1. „Witajcie w przedszkolu!”- zajęcia adaptacyjne

 

IX zajęcia adaptacyjne  
2. „Nasza grupa ma zasady” – zawarcie             w poszczególnych grupach kontraktów regulujących współżycie w grupie

 

IX wszystkie grupy  
3. „Zasad naucz się koniecznie by poruszać się bezpiecznie” – wizyta na komendzie policji w Żorach lub               w Miasteczku Ruchu Drogowego IX/V Edyta Fraj

chętne grupy

 
4. „Kim są strażacy? – wycieczka do straży pożarnej w Żorach” V  

grupy starsze

 
5. „Czar czerwonego wozu”- wizyta strażaków w przedszkolu,  mini pokaz umiejętności strażackich, oglądanie wozu V Edyta Fraj

grupy młodsze

 
6. „Dogoterapia” – zajęcia z psem terapeutą, poznanie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomym psem

 

X Agnieszka Pałuchowska

Ewa Zarzyna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

„To wielka sztuka, tworzyć z niczego już od malucha”

 – rozwijanie zainteresowań słowem pisanym, utworem literackim, książką i ilustracją;

 – pobudzanie inicjatywy i kreatywności własnej dzieci, poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję i sferę uczuciowo-intelektualną;

 – rozwijanie umiejętności spontanicznego i twórczego sposobu wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.

 

LP. FORMY REALIZACJI TERMIN KOORDYNATORZY UWAGI
1.     Ekspozycje prac                           i wszelkich wytworów dziecięcej działalności

 

cały rok wszystkie grupy  
2.     „Gest-słowo-ruch” – uczestniczenie w spotkaniach z teatrem na żywo

 

Cały rok Wszystkie grupy  
3.    

 

 

„Cała Polska czyta dzieciom”- kontynuacja akcji, zaproszenie do współpracy rodziców dzieci

 

cały rok wszystkie grupy  
4.     „Książka dobra na wszystko”-  udział w zajęciach bibliotecznych

 

Cały rok Grupy starsze  
5.            
6.     „Mówię wyraźnie”- spotkanie z logopedą, omówienie zagrożeń dla rozwoju mowy dziecka IX Marzena Sienkowiec

Aleksandra Kojzar

 

 
7.     „Dzień przedszkolaka”- obchody święta pod hasłem: „Zabawy jak za dawnych lat”

 

20.IX. chętne grupy

 

 
8.     „Mamo, Tato! Jestem przedszkolakiem!”-   uroczyste przyjęcie najmłodszych grup do społeczności przedszkolnej

 

XI Grupy najmłodsze  
9. „Mój przyjaciel miś”- konkurs plastyczny połączony             z obchodami „Dnia Pluszowego Misia”

 

XI Monika Góra 

wszystkie grupy

 

 
10. „Ekoozdoba bożonarodzeniowa” – rodzinny konkurs plastyczny, którego wytwory udekorują choinkę na holu przedszkola

 

XII Magdalena Matusiak  
11. „Świąteczne spotkania przy choince”- prezentacja programów artystycznych lub zajęcia otwarte z udziałem rodziców

 

XII wszystkie grupy  
12. „Cztery żywioły”- korowód na rynku

 

IV Iwona Muras  
13. „Czytam sam”- międzygrupowy konkurs czytania

 

V/VI grupy starsze  

 

IV.

„ Pomaganie daje radość”

 – kształtowanie wrażliwej i empatycznej postawy;

 – dostrzeganie w najbliższym otoczeniu osób chorych                        i cierpiących, niesienie im pomocy i radości;

 – otwieranie się na potrzeby drugiego człowieka, podejmowanie czynnych działań;

 – rozumienie konieczności niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom.

 

LP. FORMY REALIZACJI TERMIN KOORDYNATORZY UWAGI
1.     „ Pola nadziei” – udział               w ogólnopolskiej akcji edukacyjno- charytatywnej na rzecz terminalnie chorych, rozprowadzanie                          i sadzenie cebulek żonkili

 

X Agnieszka Pałuchowska

Edyta Jucha

 
2.     „Nakarm Azorka, pomóż Mruczkowi” – zbiórka pokarmu oraz artykułów dla żorskiego stowarzyszenia dla zwierząt

 

XI A.Pałuchowska

E.Zarzyna

wszystkie grupy

 
3.     „Podziel się słodyczami”– zbiórka słodyczy na rzecz „Ecce Homo” ( Kleszczówka)

 

XII Iwona Muras

wszystkie grupy

 
4.     „Opatrunek na ratunek”- zbiórka środków opatrunkowych (Akcja charytatywna Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemtoris Missio”

 

X  

Monika Góra

 

 
5.     „ Zbiórka baterii                       i nakrętek” – udział           w ogólnopolskich akcjach charytatywno-ekologicznych

 

Cały rok Wszystkie grupy  
6.     „Amos Glue Stick”-zbiórka zużytych tubek po kleju              w celu recyklingu oraz otrzymania nowych klejów dla dzieci

 

Cały rok Agnieszka Pałuchowska