Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: STYCZEŃ

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. Czy można cofnąć czas?
 2. Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?
 3. Kto to taki: mama mamy, tata taty?
 4. Czym jest karnawał?

ZAMIERZENIA:

 • poznanie tradycji noworocznych
 • rozwijanie umiejętności dochodzenia do kompromisu w kwestiach spornych
 • wdrażanie do sumiennego wywiązywania się z powierzonych zadań
 • kształtowanie szacunku do osób starszych; zwrócenie uwagi na rolę dziadków w życiu dziecka i okazywanie im szacunku
 • zapoznanie z zawodem leśniczego
 • udział w przygotowaniach programu artystycznego dla babci i dziadka
 • zapoznanie z grami i zabawami karnawałowymi
 • rozwijanie sprawności fizycznej- ćwiczenia z wykorzystaniem wybranych przyborów (m.in. gumowych piłek, woreczków gimnastycznych)
 • rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci (gry dydaktyczne typu memory, loteryjki obrazkowe)
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i zdań na określony temat
 • rozwijanie myślenia przestrzennego
 • słuchanie opowiadań- rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą
 • rozwijanie słuchu fonematycznego (doskonalenie umiejętności podziału wyrazu na głoski)
 • zapoznanie z literą U, u, J, j, Y, y małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • czytanie sylab i wyrazów złożonych z poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności łączenia śpiewu z elementami ruchu
 • nauka piosenek na okoliczność „Dnia Babci i Dziadka”
 • kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubioru do pogody
 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami pór roku
 • wzbogacenie wiedzy nt. zimowych zwyczajów zwierząt leśnych
 • zapoznanie z ptakami odwiedzającymi karmniki
 • utrwalenie nazw dni tygodnia, miesięcy i pór roku
 • zapoznanie z różnymi rodzajami pomiaru czasu; odczytywanie pełnych godzin na zegarze
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8, 9
 • doskonalenie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie dziecka
 • rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych
 • wykonywanie prac plastycznych techniką mieszaną
 • przygotowanie upominków dla babci i dziadka