Informacja dotycząca COVID 19

Ponieważ  u osoby zakażonej COVID 19 pierwsze objawy zostały zdiagnozowane w dniu 14.11.2021r. grupa nie zostaje objęta kwarantanną (informacja uzyskana telefonicznie w dniu 17.11.2021r.)                          z SANEPID- u RYBNIK.

 Jednocześnie zgodnie z zaleceniami SANEPID-u  prosimy o reagowanie na jakiekolwiek objawy chorobowe u dzieci (katar, kaszel, temperatura itp.) i nie przyprowadzanie dzieci z objawami do przedszkola.

Nadal czekamy na wynik testu drugiej osoby skierowanej na badania.

Prosimy śledzić informacje przekazywane na stronę internetową przedszkola ( zakładka grupy) oraz  przez  nauczycielki.