Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: LISTOPAD

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?
 2. Co powinien wiedzieć każdy Polak?
 3. Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?
 4. Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

ZAMIERZENIA:

 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
 • utrwalenie wiedzy nt. symboli narodowych
 • wzbogacenie wiedzy nt. wybranych regionów Polski (stroje, potrawy, tańce ludowe)
 • rozwijanie sprawności fizycznej- ćwiczenia z wykorzystaniem wybranych przyborów gimnastycznych (szarfy, piłki)
 • wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami
 • słuchanie opowiadań- rozwijanie zainteresowania literaturą
 • poznanie wybranych legend: „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”, „O smoku Wawelskim”, „Lajkonik”
 • rozwijanie słuchu fonematycznego (dzielenie słów na głoski)
 • zapoznanie z literą T, t, I, i, D, d, K, k małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • budowanie sylab i wyrazów z poznanych liter
 • nauka hymnu narodowego „Mazurek Dąbrowskiego”
 • poznanie podstawowego kroku tanecznego „krakowiaka”
 • doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni z wykorzystaniem rekwizytu
 • kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubioru do pogody
 • poszerzanie wiedzy nt. przestrzeni kosmicznej (układ słoneczny, wybrane gwiazdozbiory)
 • rozwijanie aktywności badawczej
 • poznanie cech trójkąta
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb: 5, 0, 6
 • porównywanie liczebności zbiorów
 • wprowadzenie znaków: <, >, =
 • doskonalenie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie dziecka
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- wzrokowo-słuchowej
 • rozwijanie wyobraźni dzieci
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami