ZAMIERZENIA LISTOPAD „MUCHOMORKI”

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. NASI DOMOWI ULUBIEŃCY
 2. JESTEM POLAKIEM
 3. PARASOLE CZAS WYCIĄGAĆ, JESIEŃ W PEŁNI, DESZCZ NADCIĄGA
 4. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

ZAMIERZENIA:

 • poznanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu, karmienie ich, wizyty u weterynarza, wychodzenie na spacer
 • nazywanie dorosłych i młodych zwierząt
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do przodu, do tyłu, w bok…
 • nazywanie swojego kraju, miejscowości
 • rozbudzanie zainteresowania ojczyzną
 • poznanie polskich symboli narodowych
 • poznanie legend i opowiadań o Polsce
 • słuchanie piosenek ludowych
 • rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do warunków pogodowych i dbania o zdrowie
 • rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych
 • zabawy dydaktyczne – przeliczanie elementów zbioru
 • poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów ( gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy, odloty ptaków)
 • poznanie nazw ptaków pozostających u nas na zimę, odlatujących jesienią oraz przylatujących na zimę