PIOSENKA „ZBIERAMY GRZYBY”

  1. Z wielkim koszem idzie jesień po lesie, co w tym koszu, pani jesień nam niesie? ref: Kurki, rydze, i maślaki, borowiki i koźlaki pozbieramy dziś.
  2. Poszukamy żółtych kurek pod sosną, nad potokiem smaczne rydze nam rosną ref:
  3. Muchomora ominiemy z daleka, niech muchomor na złe muchy tu czeka. ref: