Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: PAŹDZIERNIK

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. Jak jesienią dbać o zdrowie?
 2. Kto może być nauczycielem?
 3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?
 4. Jakie plany na jesień mają zwierzęta?

ZAMIERZENIA:

 • kształtowanie postawy prozdrowotnej; zapoznanie z „Piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej”
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych m.in. metodą R. Labana oraz z wykorzystaniem szarf
 • wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami
 • słuchanie opowiadań- rozwijanie zainteresowania literaturą
 • rozwijanie słuchu fonematycznego (dzielenie słów na głoski)
 • zapoznanie z literą A, a, L, l, O, o, M, m małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • nauka wybranej piosenki fragmentami, metodą ze słuchu
 • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru
 • wzbogacenie wiedzy nt. jesiennych zwyczajów zwierząt np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zapadanie w sen zimowy, odloty ptaków
 • kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubioru do pogody
 • rozwijanie aktywności badawczej
 • poznanie cech kwadratu
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb: 1, 2, 3, 4
 • doskonalenie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie dziecka
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- wzrokowo-słuchowej
 • rozwijanie wyobraźni dzieci
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami