Październik

 1. Dbamy o zdrowie
 2. W co się bawi z nami jesienny wiatr?
 3. Jakie plany na jesień mają zwierzęta?
 4. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?
 • uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie
 • uczestniczenie w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych metodą R. Labana
 • zapoznanie z literą A, a, L, l, O, o, M, m małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu
 • podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych
 • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej
 • wprowadzenie liczby i cyfry  1, 2
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierzą np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór
 • słuchanie opowiadań-rozwijanie zainteresowania literaturą
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- wzrokowo-słuchowej
 • zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie