Wrzesień

Tematyka miesięcznej oferty edukacyjnej:

 1. Co słychać w przedszkolu?
 2. Wakacyjne wspomnienia
 3. Jesteśmy bezpieczni
 4. Nasze zmysły
 5. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?
 • zapoznanie dzieci z nowymi członkami grupy
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi
 • rozwijanie inwencji twórczej dzieci podczas tworzenia prac plastycznych
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się wg instrukcji słownej
 • rozbudzanie ciekawości zmianami zachodzącymi w poszczególnych porach roku w przyrodzie
 • zapoznanie z numerami telefonów alarmowych
 • nazywanie figur geometrycznych
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
 • rozwijanie myślenie logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • nazywanie barw podstawowych i pochodnych
 • poznawanie ogólnej budowy grzybów