Wiersz „Ważne numery”

Znam już na pamięć numery alarmowe,

gdy zajdzie potrzeba- w głowie są gotowe.

997– tu policję się wzywa,

998– straż pożarna przybywa,

999– ważne życie i zdrowie

jedzie na sygnale szybkie pogotowie.

W razie zagrożenia korzystam z nich śmiało,

lecz nigdy dla zabawy- gdy nic się nie stało.