Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: WRZESIEŃ

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. Wakacyjne wspomnienia
 2. W naszym przedszkolu
 3. Jak być superbezpiecznym?
 4. Nadeszła jesień
 5. Jakie są moje supermoce?

ZAMIERZENIA:

 • zapoznanie dzieci z nowymi członkami grupy
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
 • przestrzeganie zasad „Kodeksu przedszkolaka”
 • wywiązywanie się z powierzonych obowiązków- pełnienie roli dyżurnego
 • dostarczanie dzieciom okazji do wesołej zabawy, czerpania radości z bycia przedszkolakiem
 • rozwijanie wiary we własne możliwości oraz rozumienia własnej indywidualności
 • wdrażanie do dbałości o porządek w miejscu pracy i zabawy
 • dbanie o higienę poprzez dokładne mycie rąk
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćw. gimnastycznych z wykorzystaniem przyboru- m.in. woreczków gimnastycznych
 • aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw
 • poznawanie zapisu swojego imienia
 • ćwiczenia percepcji słuchowej- analiza i synteza na poziomie głoski
 • układanie rymów do podanych nazw
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi na określony temat
 • analiza historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
 • śpiewanie poznanych piosenek zbiorowo i indywidualnie
 • improwizowanie piosenek ruchem
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięku
 • poznanie ogólnych zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach
 • utrwalenie znajomości numerów alarmowych
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną jesienią
 • różnicowanie stron ciała- prawej i lewej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy- kształtu
 • zabawy z wykorzystaniem figury geometrycznej- koła
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbioru
 • tworzenie pracy plastycznej metodą wydzieranki oraz malowania farbami
 • rozwijanie inwencji twórczej dzieci podczas tworzenia prac tematycznych