MUCHOMORKI- zamierzenia wrzesień

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. W NASZYM PRZEDSZKOLU
 2. CHCEMY BYĆ BEZPIECZNI
 3. BAWIMY SIĘ RAZEM – DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
 4. JABŁKA, ŚLIWKI I MORELE, W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE.

ZAMIERZENIA:

 • zapoznanie się dzieci w obrębie grupy
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem
 • poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji
 • wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci
 • rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy
 • wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu
 • kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego
 • zapoznanie z policjantem
 • uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim
 • zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz miejscem ich pochodzenia – sadem
 • wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych
 • posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom