„Motylki” potrafią stosować umiejętności rachunkowe w codziennych sytuacjach

„Motylki” potrafią stosować umiejętności rachunkowe w codziennych sytuacjach

Zabawa matematyczna „Cukiernia realizuje zamówienia” wdrażała dzieci do: sortowania i liczenia, zrozumiałego zapisywania informacji, zgodnego współdziałania w zespole. W zabawie tej były wyraźnie formułowane zadania podobne do szkolnych zadań z treścią. Celem tej zabawy było przybliżenie sensu takich zadań. Matematyka nie musi być nudna!