Grupa VI „Pieski” Zamierzenia – maj 2021

MIESIĄC: Maj

Cele ogólne::

 • doskonalenie umiejętności matematycznych
 • wprowadzenie liter: h, H
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno.
 • poznanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór.
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw.
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.                    
 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci..
 • wyrażanie własnych myśli i życzeń
 • wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie;
 • rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy;
 • doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści;
 • rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu odejmowania cyfr;
 • rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;
 • doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem; kształtowanie wrażliwości estetycznej; rozwijanie pamięci wzrokowej;
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt; doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
 • układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń