Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: MAJ

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. Muzyka jest wszędzie
 2. Łąka i jej mieszkańcy
 3. Święto rodziców
 4. Dziecięce przyjaźnie

ZAMIERZENIA:

 • przestrzeganie zasad i umów obowiązujących w grupie
 • dbałość o porządek otoczenia, w którym funkcjonuje dziecko
 • zachęcanie do wspólnej zabawy z młodszymi dziećmi
 • rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo-skutkowego
 • zapoznanie dzieci z zawodem dyrygenta i narzędziami jego pracy
 • uświadomienie dzieciom roli rodziców w ich życiu; zwrócenie uwagi na pełnione przez nich obowiązki
 • kształtowanie postaw szacunku do najbliższych; zachęcanie do sprawiania im własnoręcznie przygotowanych niespodzianek
 • uczestniczenie dzieci w przygotowaniach uroczystości rodzinnej; prezentowanie własnych możliwości i umiejętności
 • rozpoznawanie różnorodnych dźwięków; uświadomienie szkodliwości hałasu
 • rozwijanie sprawności fizycznej m.in. zabawy z elementami rzutu i chwytu, sprawnego pokonywania toru przeszkód oraz ćwiczeń z wykorzystaniem metody R. Labana
 • zapoznanie ze sposobem przystosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu
 • rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące
 • zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody
 • umuzykalnienie i rozwijanie poczucia rytmu podczas grania na instrumentach perkusyjnych
 • nauka prostego układu tanecznego
 • słuchanie różnorodnych gatunków muzyki; przedstawianie i kojarzenie obrazów w wyobraźni
 • posługiwanie się nazwami miesięcy, pór roku i dni tygodnia
 • rozwijanie umiejętności przeliczania oraz dodawania i odejmowania w zakresie określonego zbioru
 • poznanie monet o różnych nominałach i banknotu o nominale 10 zł
 • ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów o określonej liczbie elementów
 • poznanie cech kuli
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej