Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na maj

 1. Polska – mój dom
 2. Łąka i jej mieszkańcy
 3. Święto rodziców
 4. Dziecięce przyjaźnie
 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia
 • zapoznanie z różnymi rodzajami domów
 • zapoznanie z charakterystycznymi miejscami danej miejscowości
 • zachęcanie do poznawania piosenek ludowych i ich wspólnego śpiewania
 • zapoznanie z symbolami narodowymi
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
 • rozwijanie umiejętności przeliczania oraz dodawania i odejmowania w zakresie określonego zbioru
 • zapoznanie z legendą związaną z Warszawą
 • zrozumienie znaczenia przynależności Polski do Unii Europejskiej
 • zapoznanie ze sposobem przy- stosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 •  rozwijanie poczucia rytmu i umuzykalnienie
 • poznanie monet o różnych nominałach i banknotu o nominale 10 zł
 • rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące; zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody
 • zachęcanie do przygotowania niespodzianek dla mamy i taty
 • umuzykalnienie i rozwijanie poczucia rytmu
 • posługiwanie się nazwami miesięcy, pór roku i dni tygodnia
 • uczestniczenie dzieci w przygotowaniach uroczystości rodzinnej; prezentowanie własnych możliwości i umiejętności
 • ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów
 • poznanie cech kuli
 • rozwijanie aktywności twórczej
 • zachęcanie do wspólnej zabawy z młodszymi dziećmi