Kolejny etap rekrutacji

31.03.2021 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31 marca do 12 kwietnia – potwierdzanie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (skrzynka podawcza w holu budynku głównego przedszkola)