Kolejny etap rekrutacji

24.03.2020 r.

 INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do naszego  Przedszkola należy dokonać:

  1. Telefonicznie (sms-em  potwierdzającym )  na nr 605 660 753
  2. Potwierdzeniem na adres e-mailowy przedszkolenr5zory@poczta.fm

Prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, którego potwierdzenie dotyczy.

Termin potwierdzania woli od 01.04.2020r. do 07.04.2020r.

Wersję papierową dostarczyć należy w terminie późniejszym. Termin ten zostanie podany !