O certyfikacie ZF

„Certyfikat Zielonej Flagi”, to Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny przyznawany w ramach programy EKO-SCHOOLS. Program EKO-SCHOOLS realizowany jest od roku 1994 a w swoich założeniach opiera się  na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polega na podnoszeniu świadomości ekologicznej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarce odpadami (w tym recyklingu). Obecnie uczestniczy w nim ok 15000 szkół z 43 krajów Europy, Afryki, Ameryki płd., Azji i Oceanii.W celu uzyskania Certyfikatu I stopnia – Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej – LCAE w roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy nawiązaliśmy współpracę z Krakowską Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, która pełniąc rolę koordynatora krajowego na Polskę, jako jedyna posiada uprawnienia do nadawania w/w certyfikatów. Po zdobyciu przez nasze przedszkole Certyfikatu I stopnia – LCAE, rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2015/2016 starania o Certyfikat II stopnia – Zielonej Flagi. Naszym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, rodziców oraz społeczności lokalnej.


aaaaaa