Eko-Audyt

Kierując się metodologią  7 KROKÓW   przedszkolny Komitet Ekologiczny przeprowadził w dniach 12 i 13 listopada Eko-Audyt,  który okazał się świetnym testem sprawdzającym poziom wiedzy ekologicznej naszych wychowanków.