Grupa VI „Pieski” Zamierzenia – czerwiec 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE: Rozwijanie umiejętności płynnego mówienia; wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu. Wyrażanie muzyki ruchem: uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych; rytmiczne poruszanie się przy muzyce. Wspólna zabawa z innymi dziećmi, odczuwanie radości z wykonanej pracy/zabawy, przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy. Udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie. Lato – obserwowanie w sposób bez-pośredni zmian … Czytaj dalejGrupa VI „Pieski” Zamierzenia – czerwiec 2021