O certyfikacie ZF

„Certyfikat Zielonej Flagi”, to Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny przyznawany w ramach programy EKO-SCHOOLS. Program EKO-SCHOOLS realizowany jest od roku 1994 a w swoich założeniach opiera się  na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polega na podnoszeniu świadomości ekologicznej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarce odpadami (w tym recyklingu). Obecnie uczestniczy … Czytaj dalej