Certyfikat LCAE

Od lat w naszej placówce podejmujemy szereg działań mających na celu kształtowanie postaw ekologicznych.  W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy nawiązaliśmy współpracę z Krakowską Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, jednocześnie przystępując do programu             „Eco Schools”. To wszystko skłoniło nas do ubiegania się o Certyfikat I stopnia – Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej … Czytaj dalej