Listopad

• prowadzenie obserwacji zjawisk pogodowych • nazywanie swojego kraju • rozbudzanie zainteresowania ojczyzną • poznanie polskich symboli narodowych • poznanie legend i opowiadań o Polsce • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego i wypowiadania się na jego temat • rozwijanie sprawności manualnych • kształtowanie poczucia rytmu • wyrażanie muzyki ruchem • rozwijanie mowy i koncentracji … Czytaj dalej

Październik

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne): •      poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej •       poznawanie i nazywanie wybranych części ciała •      podkreślanie znaczenia warzyw w zdrowym odżywianiu się •      rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat •      rozwijanie sprawności manualnych •      kształtowanie poczucia rytmu   •       wyrażanie muzyki ruchem •      rozwijanie mowy i koncentracji uwagi … Czytaj dalej

Wrzesień

Na zdjęciu chłopiec i dziewczynka biegający po liściach w jesiennej scenerii

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne): •      utrwalanie imion kolegów i koleżanek z grupy •      zapoznanie z kącikami zainteresowań; omówienie sposobu korzystania z nich •      rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych; wyjaśnianie, do czego służą •      umuzykalnianie dzieci •      uświadamianie dziecku, że jest częścią grupy •       rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat •      poznawanie nazw … Czytaj dalej