GR. VII

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE KWIECIEŃ TEMATYKA TYGODNIOWA: SPORT TO ZDROWIE – DBAM O ZDROWIE W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ MALI STRAŻNICY PRZYRODY JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM Cele ogólne: rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie liter rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez … Czytaj dalejGR. VII

GR. VII

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE MARZEC Tematyka tygodniowa W świecie teatru i muzyki… Wiosenne powroty Marcowa pogoda Wiosna, wiosna Święta wielkanocne z jajkiem i zającem –  wzbogacenie wiedzy na temat teatru −   poznanie znaczenia słów związanych ze światem muzyki – poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki – muzykowanie na wybranych instrumentach … Czytaj dalejGR. VII

Zamierzenia- listopad 2020

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów Unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie się przed nimi, dążenie do kompromisu Nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu Wykonywanie pracy plastycznej z wykorzystaniem metody mokre w mokrym Wprowadzenie liczby i cyfry 3, 4 Doskonali umiejętność orientacji w schemacie ciała Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie Zapoznanie … Czytaj dalejZamierzenia- listopad 2020

Zamierzenia- październik 2020

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych owoców oraz liczenia głosek w słowach Nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu Wykonywanie pracy plastycznej metodą wydzieranki Porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów Uczestniczenie w zabawach  ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach Wyjaśnienie znaczenia słowa sad Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw Zapoznanie z … Czytaj dalejZamierzenia- październik 2020

Zamierzenia – wrzesień 2020

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji Zachęcanie do swobodnych zabaw dzieci w kącikach zainteresowań Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćw. gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod R. Labana Wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi Słuchanie i śpiewanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań Rozwijanie inwencji twórczej dzieci podczas tworzenia … Czytaj dalejZamierzenia – wrzesień 2020