Grupa VI „Pieski” Zamierzenia – czerwiec 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE: Rozwijanie umiejętności płynnego mówienia; wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu. Wyrażanie muzyki ruchem: uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych; rytmiczne poruszanie się przy muzyce. Wspólna zabawa z innymi dziećmi, odczuwanie radości z wykonanej pracy/zabawy, przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy. Udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie. Lato – obserwowanie w sposób bez-pośredni zmian … Czytaj dalejGrupa VI „Pieski” Zamierzenia – czerwiec 2021

Grupa VI „Pieski” Zamierzenia – maj 2021

MIESIĄC: Maj Cele ogólne:: doskonalenie umiejętności matematycznych wprowadzenie liter: h, H rozwijanie sprawności grafomotorycznej; oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno. poznanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór. nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie podejmowanie prób wspólnych zabaw. uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, … Czytaj dalejGrupa VI „Pieski” Zamierzenia – maj 2021

Grupa VI „Pieski” Zamierzenia – kwiecień 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE dla gr. VI MIESIĄC: Kwiecień Cele ogólne: Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech; Rozwijanie umiejętności przeliczania … Czytaj dalejGrupa VI „Pieski” Zamierzenia – kwiecień 2021

Grupa VI „Pieski” Zamierzenia – marzec 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE dla gr. VI MIESIĄC: Marzec Cele ogólne:: utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny; doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb, poznaje cyfrę 8; wprowadzenie liter: w, W; c, C; j, J; rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną; rozwijanie sprawności grafomotorycznej; wdrażanie do odpowiedzialności za … Czytaj dalejGrupa VI „Pieski” Zamierzenia – marzec 2021

Grupa VI „Pieski” Zamierzenia – Luty 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE dla gr. VI „Pieski” MIESIĄC: Luty Cele ogólne: rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie liter: n, N; r, R; g, G; p, P rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w … Czytaj dalejGrupa VI „Pieski” Zamierzenia – Luty 2021

Grupa VI „Pieski” Zamierzenia – styczeń 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE dla gr. VI „Pieski” MIESIĄC: Styczeń Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych, Poznawanie utworów  literackich o wartościach wychowawczych,  Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie Rozwijanie zdolności mówienia o … Czytaj dalejGrupa VI „Pieski” Zamierzenia – styczeń 2021

Gr.VI „Pieski” Zamierzenia – grudzień 2020

MIESIĄC: Grudzień swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń; rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej; wprowadzenie liczby i cyfry 5 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym; doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja; rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli; wprowadzenie litery y,Y, u, U rozwijanie kompetencji … Czytaj dalejGr.VI „Pieski” Zamierzenia – grudzień 2020

Gr.VI „Pieski” Zamierzenia – listopad 2020

Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych; Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych; Rozwijanie u dziecka słownika czynnego przez budowanie pojęć Polska, Polka i Polak Utrwalenie znajomości polskich symboli narodowych – flagi i godła Poznanie hymnu państwowego i zasad zachowania się podczas jego słuchania lub wykonywania Dostrzeganie rytmicznej … Czytaj dalejGr.VI „Pieski” Zamierzenia – listopad 2020

GR.VI „Pieski” Zamierzenia – październik 2020

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: Idzie jesień przez świat (05-09.10.2020) Jesienna przygoda (12-16.10.2020) Koszyk Pani Jesieni (19-23.10.2020) Skarby jesieni (26-30.10.2020) ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE dla gr. VI „Pieski” MIESIĄC: Październik rozróżnianie i nazywanie warzyw i owoców rosnących w Polsce i w innych regionach świata; ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach; utrwalenie zasad … Czytaj dalejGR.VI „Pieski” Zamierzenia – październik 2020

GR.VI „Pieski” Zamierzenia – wrzesień 2020

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE dla gr. VI „Pieski” MIESIĄC: Wrzesień Określanie swoich ulubionych zabaw i zajęć Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci Poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy Podejmowanie prób wspólnych zabaw Określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do przodu, do tyłu, na dół, … Czytaj dalejGR.VI „Pieski” Zamierzenia – wrzesień 2020