INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z GR.VI

W związku z decyzją podjętą przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku informujemy, że rodzice dzieci z gr.VI są proszeni o obserwowanie oraz samokontrolę stanu zdrowia zarówno dzieci jak i ich własnego, a także dokonywanie pomiaru temperatury ciała dwa razy dziennie. Jednocześnie informujemy, że nie wprowadza się żadnych obostrzeń – grupa działa normalne.