Aktualności

Dzień dobry,

mamy przyjemność poinformować Państwa, że
została uruchomiona nowa strona przedszkola.

Zapraszamy na stronę przedszkola www.p5.zory.pl

Strona została stworzona i jest nadzorowana przez stowarzyszenie Q-bit z Żor i finansowana przez Urząd Miasta Żory w ramach realizacji projektu „Przedszkole 2.0”

Z dniem 1 stycznia 2022 roku przestanie być aktualizowana dotychczasowa strona przedszkola.

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

……………………………………………………….

… jest już dostępny nowy numer jesiennej Biedroneczki :-))  

KLIKNIJ TUTAJ

………………………………………………………….

Szanowni Rodzice!

 Decyzją Rady Rodziców wybrano firmę fotograficzna JEDYNAK z Rybnika do wykonania zdjęć dzieci.

Sesja fotograficzna odbędzie się w dwóch etapach.

W dniu 14. 10.2021r. wszystkie dzieci  będą miały zrobione zdjęcia . Po zakończeniu sesji rodzice otrzymają ofertę fotografa, na podstawie której określą czy są zainteresowani zakupem  i wskażą jaki produkt ich interesuje.

Termin zdjęć grupowych ( pudełka) zostanie ustalony w 2022r.

………………………………………………

Informuję zainteresowanych rodziców, że wszelkie składki związane z Radą Rodziców są składkami dobrowolnymi.

Dziennik Ustaw  (Dz.U.2021.1082 t.j.)  Akt obowiązujący

Podstawa prawna:  Art. 84. – [Kompetencje rady rodziców] – Prawo oświatowe.

Wersja od: 1 lipca 2021 r. do: 31 sierpnia 2022 r.

Art.  84.  [Kompetencje rady rodziców]

1. 

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2. 

Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1)

uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

2)

opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;

3)

opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3. 

Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4. 

W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, uchwala rada pedagogiczna.

5. 

W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

6. 

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4.

7. 

Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.                                                                                                                       Joanna Brachaczek Dyrektor Przedszkola nr 5        

…………………………………………….

Informacja

Rodziców zainteresowanych wsparciem finansowym Rady Rodziców Przedszkola nr 5, prosimy o dokonanie wpłat na konto: 65845600092001002825360001   Bank Spółdzielczy Żory

……………………………………………….

DODATKOWE KARTY DO CZYTNIKÓW

Informujemy, że są dostępne dodatkowe karty do czytników w cenie 4.90 zł za sztukę. Osoby zainteresowane prosimy o uiszczenie opłaty na poniższe konto:

ING BANK ŚLĄSKI

22 1050 1676 1000 0023 1292 7532

TYTUŁEM – karta do czytnika

i odbiór kart w kancelarii przedszkola po okazaniu dowodu wpłaty.

……………………………………………

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

W dniach 30 -31 sierpnia w godzinach od 6.00 do 14.00 będą wydawane karty do czytników elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

Prosimy o terminowy odbiór kart.

Dn. 25.08.21 r.

……………………………………….

Szanowni Rodzice!

Zapraszam na spotkanie organizacyjne w dniu 31.08.2021 r. o godz. 15.30 (wtorek), które odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach.

Po jego zakończeniu odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych grup.

Joanna Brachaczek

Dyrektor Przedszkola nr 5

……………………………………………………………………………….


Informujemy Rodziców, iż nasze Przedszkole otrzymało specjalny link umożliwiający zakup ubezpieczenia dzieci NNW przedszkole, żłobek, szkoła  z 10 % rabatem Bezpieczny.pl, Generali
 
Link rabatowy do oferty z rabatem: www.bezpieczny.pl/24077
 
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z opiekunem naszej placówki:
Patryk Gustof
Opiekun Bezpieczny.pl, Generali S.A.
tel. 500 303 470 ,e-mail: pgustof@bezpieczny.plKOD RABATOWY 24077
 
 
 

Bezpieczny.pl Sp. z o.o.
ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, tel. 58 718 92 53, www.bezpieczny.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział KRS
Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604
Kapitał zakładowy: 125 500 zł – wpłacony w całości

………………………………………………………………..

Jest już dostępny nowy numer przedszkolnego kwartalnika „Biedroneczka” kliknij tutaj

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………

……………………………………………………..

12.05.2021 r.

……………………………………………..

Drodzy Rodzice

W związku z przypadkiem zakażenia COVID -19 u wychowanka przedszkola ponownie prosimy o szczególne zwracanie uwagi na wszelkie objawy chorobowe u dzieci oraz bezwzględny zakaz przyprowadzania dzieci z objawami chorobowymi do przedszkola.

………………………………………………………

Żory, 21.04.2021 r.

……………………………………………………………..

21.04.2021 r.

……………………………………………………………………

Kolejny Etap Rekrutacji…

31.03.2021 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31 marca do 12 kwietnia – potwierdzanie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (skrzynka podawcza w holu budynku głównego przedszkola).

………………………………………………………………

Żorski Azyl Dla Bezdomnych Zwierząt…

Serdeczne podziękowania dostępne TUTAJ

……………………………………………………………………

INFORMACJA

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie od  29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r., Przedszkole nr 5 będzie nieczynne!

Zajęcia dla dzieci rodziców uprawnionych do opieki przedszkolnej będą zorganizowane w grupie łączonej w budynku głównym w godz. 6.00-16.00.

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

—————————————–

Druki do pobrania – Nabór 2021/2022

Wniosek kontynuacji/rezygnacji

Potwierdzenie woli

Oświadczenie samotny rodzic

Oświadczenie wielodzietność

Wniosek

——————————————

UWAGA RODZICE

dzieci uczęszczających do przedszkola!!!

Od dnia 15.02.2021 r. do 19.02.2021 r.

prosimy rodziców naszych wychowanków

o wypełnienie deklaracji kontynuacji                          lub rezygnacji z usług przedszkolnych.

Druki dostępne w sekretariacie lub na stronie BIP https://przedszkole5zory.bip.net.pl/.

10.02.2021 r.

———————————————-

UWAGA RODZICE

dzieci starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola!!!

W związku z rekrutacją  dzieci na rok szkolny 2021/2022 informujemy, że nabór do przedszkola rozpocznie się 01.03.2021 r. i zakończy 15.03.2021 r.

Rodziców zgłaszających dzieci prosimy o dokładne zapoznanie się                        z informacjami zawartymi na stronie naboru!

(strona aktywna od 01.03.2021r. od godz. 8:00)

www.zory.przedszkola.vnabor.pl

Po złożeniu elektronicznego wniosku  należy go wydrukować i dostarczyć do sekretariatu przedszkola.

 • Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów 

     zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

          w dniu 31.03.2021 r.

 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia               

     w postaci pisemnego oświadczenia w terminie 

     od 31.03.2021 r. do 12.04.2021 r.

 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

     przyjętych i nieprzyjętych w dniu 15.04.2021r.

10.02.2021 r.

———————————————

Dyżur Wakacyjny

Informujemy, że Przedszkole nr 5 pełni dyżur wakacyjny wyłącznie dla wychowanków naszego przedszkola w terminie od 01.07.2021 r. do 13.08.2021 r.

Informujemy, że w związku z planowanym remontem placówka dysponować będzie 75 miejscami. O przyjęciu na dyżur będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Zapisy na dyżur od 04.05.2021 r. do 31.05.2021 r. w kancelarii przedszkola

25.01.2021 r.

————————————————–

Bal Karnawałowy

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Bal Karnawałowy nie odbędzie się z przyczyn sanitarno-epidemicznych.

Dn. 04.01.2021

—————————————————-

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem przedszkolnego kwartalnika „Biedroneczka”

ZIMOWA BIEDRONECZKA

—————————————————–

Bankowcy dla Edukacji

Witamy serdecznie, poniżej zamieszczamy link na stronę www.zory.pl gdzie umieszczone są filmiki w ramach projektu “Bankowcy dla edukacji”

http://www.zory.pl/strefa-mieszka%C5%84ca/dla-mieszkanca-2/bankowcy-dla-edukacji.html

—————————————————-

Drodzy Rodzice

W nadchodzącym okresie ferii świątecznych
dni 23, 24, 28, 29, 30 i 31  grudnia 2020 r. są dniami o zmniejszonej frekwencjiw związku z tym

proszę o wpisanie na listę, znajdującą się w holu przedszkola, oddzielnie na każdy dzień,
TAK lub NIE
przy nazwisku i imieniu dziecka.

TAK  jeżeli planują państwo przysłać dziecko do przedszkola

 NIE  w dniach, w których nie planują państwo przysyłać dziecka do przedszkola.

Jest to informacja niezbędna, by zakupić odpowiednią ilość towaru do przygotowania posiłków.

—————————————————–

WAŻNA INFORMACJA

DOTYCZY DZIECI GRUPY II – RYBKI

W związku z decyzją Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rybniku dzieci obecne w przedszkolu w dniach 03 i 04 listopada zostają objęte obowiązkową kwarantanną do dnia 14 listopada 2020 r. (ponieważ miały kontakt z osobą zarażoną koronawirusem). Rodziców pozostałych dzieci z grupy II prosimy o rozważne przemyślenie decyzji o posłaniu w tych dniach dzieci do przedszkola.

09.11.2020 r.

——————————————————–

Informacja

Rodziców zainteresowanych wsparciem finansowym Rady Rodziców Przedszkola nr 5, prosimy o dokonanie wpłat na konto: 65845600092001002825360001   Bank Spółdzielczy Żory

———————————————————-

Informacja dla rodziców dzieci z grupy VI

Prosimy  rodziców dzieci o obserwowanie i samokontrolę stanu zdrowia i dokonywanie pomiaru temperatury dwa razy dziennie. 

Zgodnie z opinią Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej nie wprowadza się żadnych obostrzeń. Grupa działa normalne.

Pozdrawiam

Joanna Brachaczek

25.10.2020 r.

———————————————————–

Z radością informujemy, że jest już dostępny nowy numer przedszkolnego kwartalnika „Biedroneczka”. Zapraszamy do zapoznania się z nim. Numer dostepny w zakładce „Jesienna Biedroneczka”

————————————————————–

Szanowni Rodzice!

Bardzo prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 1. W szatni mogą przebywać wyłącznie dzieci i personel przedszkola.
 2. W razie uzasadnionej potrzeby wejścia do szatni lub sali rodzic/opiekun  zakłada maseczkę i dezynfekuje ręce przed wejściem.

Niniejsze zasady są podyktowane dobrem państwa dzieci i są zawarte w Procedurze zapewniania bezpieczeństwa  w związku z COVID – 19!

————————————————-

DODATKOWE KARTY DO CZYTNIKÓW

Informujemy, że są dostępne dodatkowe karty do czytników w cenie 3.20 zł za sztukę. Osoby zainteresowane prosimy o uiszczenie opłaty na poniższe konto:

ING BANK ŚLĄSKI

22 1050 1676 1000 0023 1292 7532

TYTUŁEM – karta do czytnika

i odbiór kart w kancelarii przedszkola po okazaniu dowodu wpłaty.

——————————————–

Drodzy Rodzice

Osoby, które jeszcze nie dostarczyły podpisanych porozumień prosimy o dostarczenie ich najpóźniej 7 września 2020 r (poniedziałek). Brak porozumienia możne skutkować odmową przyjęcia dziecka do przedszkola.

Dn.04.09.2020 r.

—————————————————

Karty do czytników

Prosimy rodziców/opiekunów, którzy nie odebrali jeszcze kart do czytników oraz rodziców nowo przyjętych dzieci o ich odbiór w dniach 28 – 31 sierpnia w godz. 8.00 -13.00 w kancelarii przedszkola.

Dn. 27.08.2020 r.

————————————————–

INFORMACJE DLA RODZICÓW:

 • Dbając o bezpieczeństwa Państwa i Państwa dzieci

Przedszkole nr 5 w Żorach od dnia 01.09.2020r. będzie prowadziło działalność  zgodnie z wytycznymi GIS oraz obowiązującymi w placówce procedurami.

 • Prosimy rodziców dzieci 3-4-5-letnich o rozważne podejmowanie decyzji dotyczących uczęszczania Państwa dzieci do przedszkola. Wszystkich rodziców, mających możliwość pozostawienia dzieci w domu zachęcamy do podjęcia tej decyzji.
 • Ze względu na dynamikę działań, prosimy  o systematyczne śledzenie strony internetowej placówki, która będzie głównym, rzetelnym źródłem informacji.

Dn. 26.08.2020 r.

————————————————-


Szanowni Rodzice,

prosimy o wydrukowanie poniższych dokumentów, uzupełnienie ich i dostarczenie do przedszkola w dniu 1 września. Brak podpisanego porozumienia może skutkować nie przyjęciem dziecka do przedszkola. w razie problemów z wydrukiem komplet dokumentów dostępny w kancelarii przedszkola.

Druki do pobrania dostępne tutaj:

Kompet dokumentów

Oświadczenie

26.08.2020 r.

—————————————————

Informacje Dyrektora Przedszkola dotyczące organizacji pracy w roku szkolnym 2020/2021

 1. Podział grup – listy dzieci dostępne w kancelarii przedszkola – zainteresowani rodzice są proszeni                                 o kontakt telefoniczny (skład grup na rok szkolny 2020/2021 uległ nieznacznym  zmianom w stosunku do roku poprzedniego)
 2. Nauczyciele prowadzący poszczególne  grupy          – informacjaw zakładce: „O nas” – kadra pedagogiczna
 3. Język angielski  we wszystkich grupach prowadzi Pani Edyta Jucha.                       
 4. Religia  – zajęcia dodatkowe

Zajęcia prowadzi Pani Czesława Piontek.

Rodzice zainteresowani  uczestnictwem dziecka w zajęciach religii proszeni są o złożenie pisemnego wniosku do dyrektora przedszkola.

 • Organizacja pracy przedszkola

Godziny pracy placówki  600-1700

Dzieci należy przyprowadzać  do godziny do  815 ( dopuszcza się w wyjątkowych sytuacja możliwość późniejszego przyprowadzenia dziecka, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu telefonicznie. W razi braku informacji o spóźnieniu, placówka może odmówić przyjęcia dziecka  w tym dniu do przedszkola)

Odbieranie dzieci rozpoczyna się od 1430 ( dopuszcza się w wyjątkowych sytuacja możliwość wcześniejszego odbioru dziecka)

Godziny posiłków         

830   śniadanie

1130   obiad

1415   podwieczorek

 • Odpłatność za przedszkole

Wyżywienie

    –  śniadanie i  podwieczorek  – po 1,20 zł

    –  obiad  3,50 zł

    – śniadanie + obiad + podwieczorek  – 5,90 zł

 • Opłata za świadczone usługi edukacyjno – wychowawcze powyżej 5 godzin wynosi  1 zł  (nie dotyczy to dzieci 6 letnich, które realizują obowiązek przedszkolny)
 •  rzeczywisty czas pobytu dziecka  obliczany jest na podstawie wskazania systemu opłat
 • Rodzice otrzymują 2 dyskietki  do czytników odnotowujących godzinę wejścia i godzinę wyjścia                                  z przedszkola
 • Informacja o rachunkach

Sposób pokrywania należności za pobyt dziecka w przedszkolu –rozliczenie opłat za usługi przedszkola będzie przesyłane drogą elektroniczna na wskazany adres e-mailowy do 5 każdego miesiąca, wpłaty na konto placówki numer  podany w umowie z rodzicami – do 15 dnia następnego miesiąca. W przelewie prosimy podawać nazwisko                     i imię dziecka.  Nota odsetkowa raz na kwartał.

Prośba księgowej    –  żeby wpłacać kwoty zgodnie z rachunkiem.

 •  Porozumienie  na świadczenie usług przedszkolnych 
 • Należy dostarczyć do przedszkola 2 egzemplarze wydrukowanego porozumienia oraz oświadczeń  (wszystkie dokumenty do wydrukowania i podpisania zamieszono na stronie –   Podpisują je oboje rodzice
 • Czas pobytu zadeklarowany nie może być krótszy niż  800 – 1430– zgodny z zapisami we wniosku o przyjęcie do przedszkola
 • Statut przedszkola jest dostępny w kąciku dla rodziców (wersja papierowa) oraz na stronie internetowej (wersja elektroniczna)
 1. Programy realizowane na placówce
 2.  Program wychowania przedszkolnego wyd. MAC „Nasze przedszkole” 
 3. „Radość Dzieci Bożych”  religia
 4. „Jestem istotą społeczną – rozumiem siebie i innych” profilaktyczno-wychowawczy, własny
 1. Ubezpieczenie dzieci  jest dobrowolne – zainteresowani w kąciku dla rodziców są oferty ubezpieczycieli
 1. Sprawy różne
 2. Dzieci 6 letnie obejmuje  obowiązek przedszkolny  (wymagane jest usprawiedliwianie nieobecności dziecka na zajęciach)
 3. Prezentacja    podstawy programowej – link do strony
 4. Oferta zajęć dodatkowych – rytmika – wszystkie dzieci,
 5. Wychodzenie na podwórko przedszkolne prosimy o   dostosowanie  stroju dzieci do pogody

Dnia, 26.08.2020 r.

————————————————

Drodzy rodzice

Prosimy o dostarczenie do 31 sierpnia pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania do naszego przedszkola (dotyczy nowo przyjętych dzieci). Kancelaria czynna od 6.00 -14.00.

Dn. 25.08.2020 r.

—————————————————–

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

————————————————-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

———————————————————–

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

—————————————————————

Do 25 dzieci w grupie przedszkolnej – aktualizacja wytycznych GIS


Uwaga Rodzice – Aktualne druki do pobrania

Druki dyżur wakacyjny

26.06.2020 r.

—————————————————————-

Jest już dostępny wakacyjny numer przedszkolnej „Biedroneczki” – zapraszamy do zapoznania się z jej treścią (kliknij tutaj)

—————————————————————

Drodzy Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów

Za pośrednictwem dyrektora Przedszkola nr 5, Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Żorskich Twórców Kultury  informuje, iż w związku z epidemią zostały przedłużone terminy składania wniosków do pierwszej klasy sportowej gimnastycznej do 10 czerwcaTermin testów do w/w klasy został wyznaczony na 17 czerwca na godz.16.30. Testy zostaną przeprowadzone   w SP 3 na boisku Orlik lub w sali gimnastycznej

Osoby niezdecydowane zachęcamy do kontaktu. Wszelkie informacje można uzyskać  w szkole (tel.: 606911014)  oraz u nauczyciela zajmującego się naborem, pani Katarzyny Pasko- 889 908 909.

05.06.2020r.

————————————————————-

Informacja

Rodziców zainteresowanych wsparciem finansowym Rady Rodziców Przedszkola nr 5, prosimy o dokonanie wpłat na konto: 65845600092001002825360001   Bank Spółdzielczy Żory

03.06.2020 r.

————————————————————–

PRZYPOMNIENIE

INFORMACJA NA TEMAT DYŻURU WAKACYJNEGO W LIPCU I SIERPNIU 2020 ROKU.

Przedszkole nr 5 w Żorach pełnić będzie  dyżur dla swoich wychowanków zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami, pod warunkiem że do przedszkola zostanie zgłoszonych przynajmniej 25 dzieci.

W związku z zagrożeniem koronawirusem zapisy internetowe przyjmowane będą jedynie na adres mailowy przedszkola  przedszkolenr5zory@poczta.fm   w  terminie  01-10.06.2020 r.

Ponieważ część pracowników przedszkola będzie przebywać na urlopie, to zajęcia odbywać się będą w grupach mieszanych, pod kierunkiem nauczycieli naszego przedszkola, ale niekoniecznie prowadzących daną  grupę w czasie roku szkolnego.

Prosimy rodziców o przemyślaną deklarację pobytu dziecka w przedszkolu na dyżurze, gdyż nie zgłoszenie się dziecka w określonym czasie w przedszkolu i nie usprawiedliwienie nieobecności będzie skutkować skreśleniem z listy.

W miesiącu lipcu zorganizujemy opiekę dla maksymalnie 3 grup –w budynku Szkoły Podstawowej nr 3.

W miesiącu sierpniu maksymalnie 4 grup – w budynku głównym przedszkola.

01.06.2020 r.

—————————————————————-

Drodzy Rodzice,
na prośbę Wydziału Edukacji zachęcamy was do wzięcia udziału w badaniach ankietowych.
Ankieta jest dobrowolna a jej anonimowość pozwala na uzyskanie rzetelnych danych. Wyniki posłużą opracowaniom statystycznym i naukowym celem zapoznania się z aktualną sytuacją epidemiczną i konsekwencjami zdrowotnymi wynikającymi z ograniczeń. Ankieta będzie prowadzona dwukrotnie 1 raz- aktualnie w okresie ograniczeń oraz 2 raz w miesiącach październik/listopad 2020 – marzec 2021  Ankieta jest kodowana – i sam wypełniający nadaje na ankietach kod w celu porównania obu badań – liczę się tym, że nie wszyscy, którzy wezmą udział w badaniu 1 podejmą go w badaniu 2. Każdy Wynik jest ważny. Dziękujemy wszystkim osobą, które zdecydują się uczestnictwo w/w badaniach.

Ankieta dostępna tutaj

———————————————————

Informacja dla rodziców, którzy zadeklarowali wolę korzystania z usług przedszkola od 25.05.2020 r.

Informujemy, że Prezydent Miasta Żory  podjął decyzję o rozpoczęciu działalności przedszkoli publicznych i Miejskiego Żłobka od 25 maja 2020 r.  za wyjątkiem Przedszkola nr 7 w Osinach.

Rodziców, którzy zadeklarowali wolę korzystania z usług naszego  przedszkola informujemy:

 1. Należy wydrukować i dostarczyć do przedszkola w dniu 25.05.2020r. oświadczenie podpisane przez oboje rodziców/ opiekunów (druk zaświadczenia w załączeniu)
 2. Zasady korzystania z usług przedszkola w czasie pandemii
 3. Przedszkole działać będzie w godzinach 6 00 do 16 00,
 4. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
 5. Nie należy przyprowadzać dzieci, które miały w ostatnich dwóch tygodniach kontakt z osobami przebywającymi w kwarantannie.
 6. Ilość miejsc w przedszkolu jest ograniczona.
 7. Pierwszeństwo przyjęcia mają  dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych oraz instytucji działających na rzecz walki z COVID .
 8. Tworzenie grup
 9. Grupy zostaną stworzone na podstawie zapisów.
 10. Grupa może liczyć do 12 dzieci.
 11. Rodzeństwa przebywać będą w jednej grupie.
 12. Każda grupa zostanie przypisana, w miarę możliwości, do stałej sali zabaw                                                  i stałych opiekunów (zgodnie z możliwościami kadrowymi przedszkola).
 13. Nie będzie możliwości zamiany przypisanej dziecku grupy .
 14. Nie będzie możliwości odpoczynku na leżakach.
 15. Zajęcia opiekuńcze będą się odbywać w budynku głównym przedszkola.
 16. W razie potrzeb oraz możliwości kadrowych placówki będzie możliwość otwarcia grup w Szkole Podstawowej nr 3 .
 17. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci
 18. Dzieci do przedszkola powinny przyprowadzać osoby zdrowe.
 19. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko.
 20. Rodzic/opiekun  odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
 21. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
 22. Pracownik odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia,  następnie dba o to, by dziecko po wejściu do sali dokładnie  umyło ręce.
 23. Pracownicy wyznaczeni do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
 24. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych              u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 25. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 26. Rodzic/opiekun  oczekuje na dziecko  przed wejściem do przedszkola.
 27. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.
 28. Żywienie dzieci
 29. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 30. Posiłki przygotowywane są  i podawane przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 31. Wyjścia z przedszkola
 32. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.
 33. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
 34. Na placu zabaw może przebywać jedna grupa dzieci, zgodnie z ustalonym na placówce harmonogramem.
 35. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw , ze względu na brak możliwości skutecznej dezynfekcji nie będą dostępne dla dzieci.
 36. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Wprowadzone zasady będą obowiązywać od 25.05.2020 r.

ZAŁĄCZNIK: OŚWIADCZENIE DLA RODZICA

Dodano: 21.05.2020 r.

————————————————————–

INFORMACJA

Od 25 maja 2020 roku Przedszkole nr 5  może wznowić działalność.

Zainteresowani rodzice przedszkolaków  proszeni są o bezpośredni kontakt                z placówką w dniach  19 maja 2020r. w godz. 8 .00 do 13.00  oraz 20 maja 2020r. w godz.  8.00 – 10.00  celem zgłoszenia uczestnictwa dziecka                                              w zajęciach.


Do  przedszkola zapisy  telefoniczne lub SMS- em  pod numerem : 605660753

O wznowieniu lub dalszym zawieszeniu działalności przedszkola poinformujemy w dniu 21 maja 2020r. w godzinach popołudniowych.

18.05.2020 r.

—————————————————————-

Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 05.05.2020r.

Przedszkola nr 5 w sprawie czasowego zawieszenia działalności  Przedszkola nr 5 w Żorach w związku              z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych  rozwiązań  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu światy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rybniku oraz  zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola nr 5 w Żorach okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola nr 5 w Żorach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr 5 w Żorach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 5 maja 2020r.

INFORMACJA

Ze względu na negatywną rekomendację Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rybniku, w związku z niekorzystną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zakażeń SARS-CoV-2 w regionie informujemy, że wznowienie działalności żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Żory nie nastąpi 6 maja br. i zostaje odłożone w czasie. Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. O uruchomieniu opieki w ww. placówkach będziemy Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem, po uzyskaniu rekomendacji ze strony odpowiednich organów.

04.05.2020 r.

INFORMACJA

Od 6 maja 2020 roku żorskie przedszkola publiczne oraz Miejski  Żłobek zaczną  przyjmować dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków pracy w okresie pandemii zostaną opublikowane na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli i żłobka  w poniedziałek 4 maja. Zainteresowani rodzice przedszkolaków i wychowanków żłobka proszeni są o bezpośredni kontakt ze swoją placówką w poniedziałek 4 maja do godz. 13.00 celem zgłoszenia uczestnictwa dziecka w zajęciach.


Do naszego przedszkola zapisy tylko telefoniczne pod numerem : 605660753

30.04.2020 r.

————————————————————–

INFORMACJA NA TEMAT DYŻURÓW WAKACYJNYCH W PRZEDSZKOLACH W LIPCU I SIERPNIU 2020 ROKU.

Jeżeli będzie możliwy powrót dzieci do przedszkoli  w lipcu i sierpniu Przedszkole nr 5 w Żorach pełnić będzie  dyżur dla swoich wychowanków zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami, pod warunkiem że do przedszkola zostanie zgłoszonych przynajmniej 25 dzieci.

W związku z zagrożeniem koronawirusem zapisy internetowe przyjmowane będą jedynie na adres mailowy przedszkola  przedszkolenr5zory@poczta.fm   w  terminie  01-10.06.2020 r.

Ponieważ część pracowników przedszkola będzie przebywać na urlopie, to zajęcia odbywać się będą w grupach mieszanych, pod kierunkiem nauczycieli naszego przedszkola, ale niekoniecznie prowadzących daną  grupę w czasie roku szkolnego.

Prosimy rodziców o przemyślaną deklarację pobytu dziecka w przedszkolu na dyżurze, gdyż nie zgłoszenie się dziecka w określonym czasie w przedszkolu i nie usprawiedliwienie nieobecności będzie skutkować skreśleniem z listy.

W miesiącu lipcu zorganizujemy opiekę dla maksymalnie 3 grup –w budynku Szkoły Podstawowej nr 3.

W miesiącu sierpniu maksymalnie 5 grup – w budynku głównym przedszkola.


Informujemy, że od dnia 20 kwietnia 2020 r. kontakt z dyrektorem placówki możliwy tylko telefoniczny pod numerem telefonu 605660753

Natomiast kontakt z placówką pod numerem telefonu 510412002


W związku z informacjami o wzroście liczby rodzin zagrożonych przemocą domową na terenie kraju i zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu pomocy w tym zakresie zwracamy się z prośbą
o przekazanie uczniom i ich rodzicom za pośrednictwem nauczycieli i pedagogów informacji o  telefonie alarmowym 112, telefonie zaufania dla dzieci (116111)  oraz informacji
o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia na terenie miasta. Pomoc i informacje w czasie zagrożenia epidemiologicznego można uzyskać telefonicznie lub mailowo w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 32 43 57 840 wew. 28 w godz. 7.30-15.30 zpp@mops.zory.pl  lub całodobowo w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Żorach  tel. 32 43 57 840 wew.21 oikzory@op.pl

17.04.2020r.


—————————————————————-


—————————————————————-

Opłaty za przedszkole

Informację o wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu za miesiąc marzec, można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 605 660 753 od dnia 06.04.2020 r.  w godzinach  8.00 do 13. 00.

—————————————————————-

„Masz tę moc!” – czyli bajka o koronawirusie…https://przedszkole5zory.pl/wp-content/uploads/2020/03/koronawirus.pdf

—————————————————————-

 INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do naszego  Przedszkola należy dokonać:

 1. Telefonicznie (sms-em  potwierdzającym )  na nr 605 660 753
 2. Potwierdzeniem na adres e-mailowy przedszkolenr5zory@poczta.fm

Prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, którego potwierdzenie dotyczy.

Termin potwierdzania woli od 01.04.2020r. do 07.04.2020r.

Wersję papierową dostarczyć należy w terminie późniejszym. Termin ten zostanie podany !

————————————————————

Drodzy Rodzice

W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolu zapraszamy serdecznie do odwiedzania zakładki – „Do utrwalenia w domu”, gdzie nasi nauczyciele zamieszczają ciekawe propozycje zabaw z dziećmi w domu.

Wszystkich serdecznie pozdrawiamy, życząc zdrowia i pogody ducha – personel przedszkola ;-))

—————————————————————-

Zajęcia w placówkach oświatowych odwołane!

 • W szczególnych przypadkach w dniach 12-13 marca placówki pozostaną otwarte i w klasach nauczyciele będą pilnować dzieci po to, żeby umożliwić logistykę dla rodziców i opiekę nad dziećmi.

Od 16 marca wszystkie placówki zostaną zamknięte.

 • Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.gov.pl

11 marca 2020
Informacja Śląskiego Kuratora Oświaty

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
  2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

11 marca 2020

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Warszawa, 27.02.2020 r.

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1)osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

 1. kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

– gorączka

– kaszel

– duszność

 • kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa[1];

– miała bliski kontakt[2] z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym[3] lub przypadkiem prawdopodobnym[4]);

– pracowała lub przebywała jako odwiedzający[5] w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

ZALECENIA

Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego
w ciągu ostatnich 14 dni:

1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.

Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
 • lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia
u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus) każda osoba, która została zakwalifikowana do dalszego postępowania medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie  na koronawirusa powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Pole tekstowe: WAŻNE!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem

Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?

 • pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,
 • prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,
 • ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju internatu szkolnego.

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:

 • pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny.

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:

 • Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują.
 • W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny.
 • Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą.
 • Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi.

Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy  odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Pole tekstowe: Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości. 
Wirus przenosi się:
a)	bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające 
w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
b)	pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać
o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 • Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 • Zachować bezpieczną odległość  

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 • Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

 • Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

 • Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 • Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus należy
  starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 • Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
  Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
 • Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
  W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.
 1. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

[1] Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

[2] Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi  z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem, który ma zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem zw. COVID19), praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem z COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu)

[3] Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne):

wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego  potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

[4] Przypadek prawdopodobny (kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),

– niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.

[5] na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej, w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

]

UWAGA RODZICE

Informujemy, że w dniach 23 -31 grudnia 2019 r. grupy będą łączone. Prosimy dzieci z grup szkolnych przyprowadzać do budynku głównego przedszkola.

Dn. 18.12.2019 r.

2019.08.26

Informujemy, że zebranie ogólne dyrektora przedszkola z rodzicami odbędzie się 02.09.2019 r. o godz.15.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (sala gimnastyczna) a po jego zakończeniu z wychowawcami poszczególnych grup w salach przedszkolnych.

Informujemy, że przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 z przyczyn organizacyjnych nie odbędą się spotkania adaptacyjne dla najmłodszych dzieci.

2019.07.18