Aktualności

UWAGA RODZICE

Informujemy, że w dniach 23 -31 grudnia 2019 r. grupy będą łączone. Prosimy dzieci z grup szkolnych przyprowadzać do budynku głównego przedszkola.

Dn. 18.12.2019 r.

2019.08.26

Informujemy, że zebranie ogólne dyrektora przedszkola z rodzicami odbędzie się 02.09.2019 r. o godz.15.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (sala gimnastyczna) a po jego zakończeniu z wychowawcami poszczególnych grup w salach przedszkolnych.

Informujemy, że przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 z przyczyn organizacyjnych nie odbędą się spotkania adaptacyjne dla najmłodszych dzieci.

2019.07.18