postheadericon Plan Roczny

 

 

 

 1. Bezpiecznie i zdrowo

„ W zdrowym ciele zdrowy duch- wie to każdy mały zuch!

 

 • znajomość i stosowanie w sytuacjach dnia codziennego zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo własne i innych;
 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, promowanie zachowań warunkujących zdrowie i bezpieczeństwo;
 • zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo i zdrowie ludzi;
 • kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz higienicznych.

 

Lp. Formy realizacji Termin Koordynatorzy/Uczestnicy Uwagi
1 Będę przedszkolakiem- zajęcia adaptacyjne, mające na celu łagodzenie strachu związanego z rozpoczęciem uczęszczania do przedszkola  

IX

 

GRUPY MŁODSZE

 
2. To nasza grupa- nadanie nazw nowym grupom młodszym, zajęcia tematyczne dotyczące nazw grup-  

IX

 

Grupy młodsze

 
3. Nasz kontrakt- wspólne tworzenie regulaminu współpracy i współżycia w grupie  

IX

 

Wszystkie grupy

 
4. Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki– zajęcia przedstawiające korzyści płynące z jedzenia warzyw i owoców  

 

IX/X

 

 

Wszystkie grupy

 
5. 998-numer każdy zna
kto kłopoty spore ma
.- Wizyta strażaków w przedszkolu. Pokaz wozu strażackiego/ wyjście do Straży Pożarnej w Żorach 
 

 

V

 

Magdalena Matusiak

Edyta Fraj

 
6. Stop! Światło czerwone- wyjście do miasteczka ruchu drogowego, prezentacja zasad bezpiecznego poruszania się.  

 

 

 

 

Wszystkie grupy

 
7. Jestem przedszkolakiem- bezpiecznym Polakiem- spotkanie z policjantem, wyjście na Komendę Policji w

Żorach

 

 

 

 

 

Edyta Fraj

 
8. Zdrowy uśmiech mam- bo o zęby swoje dbam!- zajęcia mające na celu uświadamianie konieczności dbania o zęby.  

 

 

Zgodnie z planem

 

 

 

Wszystkie grupy

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kreatywni artyści- dziecko aktywnym

odbiorcą i twórcą sztuki.

 

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć- potrafisz to też wykonać”

 

 • rozwijanie zainteresowań słowem pisanym, utworem literackim, książką i ilustracją;
 • pobudzanie inicjatywy i kreatywności własnej dzieci, poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję i sferę uczuciowo-intelektualną;
 • rozwijanie umiejętności spontanicznego i twórczego sposobu wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.

 

Lp. Formy realizacji Termin Koordynatorzy/Uczestnicy Uwagi
1 Galeria sztuki- ekspozycje prac wszelkich wytworów dziecięcej działalności  

Cały rok

 

Wszystkie grupy

 
3.            Proszę Państwa oto Miś- obchody święta Dnia Pluszowego Misia, Zaproszenie Misia do przedszkola  

25. XI

 

Mariola Buchta

Wszystkie grupy

 
3. Świerkowa elegantka- grupowe strojenie choinek wraz z udziałem rodziców na zajęciach otwartych  

IX

 

Wszystkie grupy

 
4. Choinkowe czary- konkurs plastyczno-techniczny na choinkę przestrzenną  

 

XI-XII

 

 

 

Mariola Buchta

 
5. Bożonarodzeniowy cud-  Przedstawienia jasełkowe dla rodziców/ świąteczne zajęcia otwarte z udziałem rodziców  

XII

 

 

Wszystkie grupy

 

 
6. Muzyczne poranki– poranne zabawy rytmiczne  

Cały rok

 

Wszystkie grupy

 
7. Książka dobra na wszystko– spotkania w bibliotece miejskiej w Żorach  

 

 

 

Agnieszka Rogowska

 
8. Czytanie na dywanie- czytanie bajek przez zaproszonych gości  

Cały rok

 

Wszystkie grupy

 
9. Cykliczne spotkanie z teatrem na żywo Zgodnie z planem

 

 

Wszystkie grupy

 
10, Piękna Nasza Polska cała– konkurs recytatorski  

IV

 

Aleksandra Grabowska

Iwona Muras

 

 

 
11. Konkurs techniczno-konstrukcyjny „Wakacyjny latawiec”  

V/VI

 

Aleksandra Jarzyna

 
12. Wędrówki po krajach Unii Europejskiej– cykl zabaw edukacyjnych z zakresu edukacji nowożytnej  

 

Cały rok

 

Edyta Jucha

Wszystkie grupy

 

                               

 1. Poznaję- badam- doświadczam

„Jestem przyrodnikiem Wszechświata- zachwycającym się pięknem świata”


Lp. Formy realizacji Termin Koordynatorzy/Uczestnicy Uwagi
1 Jesienne dekoracje-tworzenie dekoracji jesiennych z materiału przyrodniczego, tworzenie wystawy artystycznej  

IX-X

 

Wszystkie grupy

 
2. Detektywi w akcji- cykliczne zabawy badawcze w terenie, dostrzeganie zmienności pór roku  

Cały rok

 

Wszystkie grupy

 
3. Szukanie Pani Jesieni- zabawy terenowe, szukanie oznak jesieni IX/X Iwona Muras

Aleksandra Grabowska

 (Grupy młodsze)

 
4. Zbiórka żołędzi dla żubrów z Zagrody Żubrów w Pszczynie  

X

 

Aleksandra Jarzyna

 
5. Stuk-stuk to Twój zimowy przyjaciel- Zakładanie karmników, dokarmianie ptaków i zwierząt zimą  

XI-II

 

Wszystkie grupy

 
6. Szukanie Pani Wiosny- turniej terenowy w zespołach, szukanie oznak wiosny  

III

Aleksandra Grabowska

Mariola Buchta

(grupy młodsze)

 

 
7. Śmieci precz- Ziemia Nasza jest- Tworzenie grupowych transparentów na Zielony korowód  

IV

 

Wszystkie grupy

 
8. Dzień Ziemi– zielony korowód ulicami osiedla  

22.IV

 

 

Wszystkie grupy

 
9. Całoroczna współpraca z klubem modelarskim  

Cały rok

 

Joanna Kuśka

 
10. „Tydzień czystości wód”- wizyta w oczyszczalni ścieków Jastrzębie- Zdrój  

IV/V

 

 

Iwona Kwiatkowska

Grupy starsze

 
11. Akcja kleju Amos– akcja recyklingowa Cały rok  

Agnieszka Pałuchowska

 
12.  

Konkurs matematyczny

 

 

 

 

Marzena Sienkowiec

Grupy starsze

 

 
13. Moja planeta Ziemia– cykl prezentacji multimedialnych ukazujących życie przyrodnicze na ziemi.   

Cały rok

 

Wszystkie grupy

 
14. Zabawy edukacyjne z wykorzystaniem programów cyforowych dla dzieci

 

 

Cały rok

 

Wszystkie grupy

 

 

 1. Pomagam innym

„Jestem bogatszy nie przez to co posiadam, lecz przez to czym dzielę się z innymi ”

 

 

 • Kształtowanie wrażliwej i empatycznej postawy;
 • Dostrzeganie w najbliższym otoczeniu osób chorych i cierpiących, niesienie im pomocy i radości;
 • Otwieranie się na potrzeby drugiego człowieka, podejmowanie czynnych działań;
 • Rozumienie konieczności niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom.

 

Lp. Formy realizacji Termin Koordynatorzy/Uczestnicy Uwagi
1 Zbiórka baterii i nakrętek- udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych i ekologicznych  

Cały rok

 

Wszystkie grupy

 
2. Pola nadziei- udział w ogólnopolskiej akcji charytatywno- edukacyjnej na rzecz terminalnie chorych- rozprowadzenie i sadzenie cebulek żonkili.  

IX-X

 

Aleksandra Grabowska

Iwona Kwiatkowska

 
3. „Nakarm Azorka”

„Dzien Kundelka”- zbiórka pokarmów oraz artykułów dla żorskiego schroniska

 

17.II

 

Wszystkie grupy

 
4. Podziel się słodyczami”- zbiórka słodyczy dla dzieci z Domów Dziecka  

   XI/XII

Iwona Muras

Wszystkie grupy

 
5. Choinki pod choinkę- podarowanie choinek przestrzennych wykonanych przez dzieci i rodziców, podopiecznym Hospicjum w Żorach  

VII

 

Mariola Buchta