Plan Roczny

 

PLAN PRACY

PRZEDSZKOLA NR 5

W ŻORACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

„Każde dziecko wie, że patriotą zostać chce!”

  • budzenie uczucia miłości i szacunku do małej i wielkiej Ojczyzny poprzez ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej ( zapoznanie z symbolami narodowymi, obyczajami, obrzędami, tradycjami);
  • przekazywanie wiedzy na temat historii i tradycji własnej miejscowości – budowanie poczucia przynależności regionalnej;
  • przekazywanie wiedzy o wybranych regionach Polski – ich tradycjami oraz obrzędami (zapoznanie z mapą Polski);
  • dostrzeganie piękna języka polskiego i wartości polskiej kultury, nauki oraz sztuki;

 

LP. FORMY REALIZACJI TERMIN KOORDYNATORZY UWAGI
1.       „Polska – moja Ojczyzna” – zabawy edukacyjne z zakresu wiedzy o symbolach narodowych XI Wszystkie grupy  
2.       „Podróżujemy po Polsce” – zabawy edukacyjne o wybranych regionach Polski (mapa Polski                – tradycje, obyczaje, stroje, tańce, gwara) XI wszystkie grupy  
3.       „Legendy Polskie” – zajęcia edukacyjne poszerzające wiedzę o historii Polski przy pomocy legend i podań XI Wszystkie grupy  
4.       ,, Wędrówki po Żorach” – udział w Miejskim konkursie VI grupy chętne  
5.       „Poznajemy wielkich Polaków” – zabawy edukacyjne z zakresu nauki, sztuki oraz kultury polskiej (Chopin, Matejko, Kopernik) XI Grupy starsze  
6.       ,,Jestem Polką i Polakiem” – konkurs recytatorski” XI Iwona Muras

Edyta Fraj

 
7.       Wędrówki po krajach Unii Europejskiej cykl zabaw edukacyjnych z zakresu edukacji nowożytnej Cały rok Edyta Jucha

Wszystkie grupy

 
8.       „Wystawa starych przedmiotów i pamiątek rodzinnych” – ekspozycja zebranego zbioru w holu przedszkola XI Marzena Sienkowiec

Wszystkie grupy

 


II.

„Wiem jak dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych

 – znajomość i stosowanie w sytuacjach dnia codziennego zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo własnej innych;

 – przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, promowanie zachowań warunkujących zdrowie i bezpieczeństwo;

 – zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo i zdrowie ludzi;

 – kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz higienicznych;

 

LP. FORMY REALIZACJI TERMIN KOORDYNATORZY UWAGI
  1. „Nasz kontrakt” – zawarcie w poszczególnych grupach kontraktów regulujących współżycie w grupie IX wszystkie grupy  
  2. Zajęcia adaptacyjne – ułatwienie dzieciom przekraczania progu przedszkola; łagodzenie strachu związanego z jego rozpoczęciem; integracja rodziców oraz dzieci IX  

grupy najmłodsze

 
   3. Nadanie nazw nowym grupom – zajęcia o tematyce dotyczącej nazwy grupy IX  

wybrane grupy

 
   4. „ABC pracy strażaka – wycieczka do straży pożarnej w Żorach” V  

wszystkie grupy

 

 
   5. „Pokaz umiejętność strażackich w ogrodzie przedszkolnym”- wizyta strażaków w przedszkolu, pokaz wozu strażackiego V Edyta Fraj

grupy młodsze

 
   6. ,,Stop światło czerwone”- wyjście do Miasteczka Ruchu Drogowego IX wszystkie grupy  
    7. „Zasad naucz się koniecznie by poruszać się bezpiecznie” – wizyta na komendzie policji w Żorach Zgodnie z planem  

grupy starsze

 
    8. Jestem przedszkolakiem bezpiecznym Polakiem- spotkanie z policjantem. Zgodnie z planem wszystkie grupy  
9.       „Dogoterapia” – zajęcia z psem terapeutą, poznanie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z psem Zgodnie z planem Agnieszka Pałuchowska

Ewa Zarzyna

 
10.                         ,,Sio zarazki z mojej dłoni! Zaraz mydło was przegoni”-Światowy Dzień Mycia Rąk”- kształtowanie prawidłowego nawyku mycia rąk 15.X wszystkie grupy  
11.                         ,,Światowy Dzień Zdrowia’’- zaproszenie osób- rodziców związanych ze służbą zdrowia IV Magdalena Matusiak  
12.                         ,,Jakie niebezpieczeństwa czyhają na Nasze dzieci w sieci”- prelekcja dla rodziców I Edyta Fraj

wszystkie grupy

 


III.

„Tworzę bo lubię”

 – rozwijanie zainteresowań słowem pisanym, utworem literackim, książką i ilustracją;

 – pobudzanie inicjatywy i kreatywności własnej dzieci, poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję i sferę uczuciowo-intelektualną;

 – rozwijanie umiejętności spontanicznego i twórczego sposobu wyrażania siebie w różnych formach ekspresji;

 

LP. FORMY REALIZACJI TERMIN KOORDYNATORZY UWAGI
1.       Ekspozycje prac i wszelkich wytworów dziecięcej działalności cały rok wszystkie grupy  
2.       Książka dobra na wszystko- spotkania w bibliotece miejskiej w Żorach cały rok grupy starsze  
3.       „Cała Polska czyta dzieciom” – kontynuacja akcji, uwzględnienie utworów ukazujących właściwe zachowanie i wartości moralne cały rok wszystkie grupy  
4.       „Dni teatru” – uczestniczenie w spotkaniach z teatrem na żywo cały rok wszystkie grupy  
5.       ,,Mówię wyraźnie” – spotkanie z logopedą omówienie zagrożeń dla rozwoju mowy dziecka. X Marzena Sienkowiec  
6.       Proszę Państwa oto Miś- obchody święta Dnia Pluszowego Misia, Zaproszenie Misia do przedszkola XI  

grupy chętne

 
7.       ,,Pasowanie na Przedszkolaka” XI grupy młodsze  
8.       ,,Biała zima”- przedstawienie dla grup młodszych I grupa VIII dla grup młodszych  
9.       ,,Tydzień aktywności artystycznej” –

Dzień malarza, Dzień tancerza, Dzień muzyka, Dzień poety, Dzień sportowca

III wszystkie grupy  
10.                         ,,W oczekiwaniu na święta”- prezentacja programów artystycznych lub zajęcia otwarte z udziałem rodziców XII wszystkie grupy  
11.                         ,,Dzień szalonej fryzury” 8.IV wszystkie grupy  
12.                         ,,Kolorowe parasole, jesienią rozłożone” – konkurs plastyczny X/XI wszystkie grupy  
     13. „Najpiękniejsza ozdoba Bożonarodzeniowa’ – konkurs XII Magdalena Matusiak

wszystkie grupy

 
   14.

 

 

,,Konkurs matematyczny”

V Marzena Sienkowiec

Agnieszka Pałchowska

grupy starsze

 
15. ,,Groszki”- kółko taneczne cały rok Iwona Muras

chętne dzieci z grup starszych

 
16. Zajęcia z języka francuskiego cały rok Ewa Krówka

chętne dzieci z grup starszych

 

IV.

„Jestem przyjacielem przyrody

 

– dostrzeganie zmienności przyrody w 4 porach roku;

– uwrażliwienie na konieczność poszanowania przyrody

 – wskazywanie praktycznych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego;

 – kształtowanie świadomości ekologicznej;

 – rozwijanie pozytywnych nawyków w odniesieniu do szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego;

– poznanie zagrożeń środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka;

 

LP. FORMY REALIZACJI TERMIN KOORDYNATORZY UWAGI
1.       Systematyczne  prowadzenie przez dzieci obserwacji przyrody najbliższego otoczenia (park,ogród łąka)

 

cały rok wszystkie grupy  
2.       „Tropiciele przyrody, to my” – zabawy badawcze w terenie, poznanie środowiska przyrodniczego w nawiązaniu do 4 pór roku

 

cały rok wszystkie grupy  
3.       „Poznajemy gości zimowej stołówki” – dokarmiamy zwierzęta zimą XII-II wszystkie grupy  
4.       ,, Cztery żywioły”-  korowód na rynku

 

22.IV Iwona Muras

wszystkie grupy

 
5.       „Tydzień czystości wód” – wizyta w oczyszczalni ścieków

 

IV Marzena Sienkowiec

Aleksandra Jarzyna

grupy starsze

 
6.       ,,Eko ludek” – konkurs ekologiczny IV Matusiak Magdalena

wszystkie grupy

 
7.       Całoroczna współpraca ze środowiskiem lokalnym – wyjścia do MOKU, Kina „Na Starówce”, Muzeum Miejskiego, Centrum Regionalnego w Żorach cały rok wszystkie grupy  

 

 V.

„ Niesienie pomocy sprawia mi radość ”

 – kształtowanie wrażliwej i empatycznej postawy;

 – dostrzeganie w najbliższym otoczeniu osób chorych i cierpiących, niesienie im pomocy i radości;

 – otwieranie się na potrzeby drugiego człowieka, podejmowanie czynnych działań;

 – rozumienie konieczności niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom.

LP. FORMY REALIZACJI TERMIN KOORDYNATORZY UWAGI
1.       „ Zbiórka baterii i nakrętek” – udział w ogólnopolskich akcjach charytatywno-ekologicznych

 

cały rok wszystkie grupy  
2.       „Amos GlueStick”-zbiórka zużytych tubek po kleju w celu recyklingu oraz otrzymania nowych klejów dla dzieci

 

cały rok  

wszystkie grupy

 
3.       „Podziel się słodyczami”– zbiórka słodyczy na rzecz żorskiego OIKu

 

07-16.XII Iwona Muras

wszystkie grupy

 

 

 

 

4.       „Nakarm Azorka, pomóż Mruczkowi” –zbiórka pokarmu oraz artykułów dla żorskiego stowarzyszenia dla zwierząt

 

II A.Pałuchowska

E.Zarzyna

wszystkie grupy

 
5.       „Wszystkie dzieci nasze są” – zbiórka słodyczy dla dzieci przebywający pod opieką Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

V Aleksandra Jarzyna

wszystkie grupy