Grupa VI „Pieski” Zamierzenia – marzec 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE dla gr. VI

MIESIĄC: Marzec

Cele ogólne::

 • utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb, poznaje cyfrę 8;
 • wprowadzenie liter: w, W; c, C; j, J;
 • rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie;
 • rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy;
 • utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń;
 • doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści;
 • rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu odejmowania cyfr;
 • kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech;
 • rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;
 • doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem; kształtowanie wrażliwości estetycznej; rozwijanie pamięci wzrokowej;
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt; doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
 • układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń