Grupa VI „Pieski” Zamierzenia – Luty 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE dla gr. VI „Pieski”

MIESIĄC: Luty

Cele ogólne:

 • rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;
 • wprowadzenie liter: n, N; r, R; g, G; p, P
 • rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
 • ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 6;
 • podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach matematycznych; porównywanie liczebności zbiorów, poznanie znaku mniejszości i większości ( > , < )
 • rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych;
 • poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól); poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce; stosowanie umiejętności ważenia przedmiotów w zabawie;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;
 • poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa; doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru; rozwijanie pamięci wzrokowej;
 • utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym