Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na marzec

Tematyka tygodniowa:

I     „Zwierzęta na świecie’

II   ”Czy dinozaury żyły naprawdę”

III  ”Nadchodzi wiosna’

IV ”Wiosna wkoło

 
 • rozpoznaje i nazywa literę z: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta 
 •  liczy na zbiorach zastępczych
 •  korzysta w pracy z kilku technik plastycznych
 • rozpoznaje i nazywa liczbę 9
 • improwizuje wokalnie
 •  wspólnie z kolegami wykonuje album
 • układa opowiadanie o żyrafie
 • rozpoznaje i nazywa literę u: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • wypowiada się na temat wiersza
 •    pokazuje ręką kierunek linii melodycznej
 • wykonuje wycinankę, korzystając z różnych materiałów   
 • liczy w zakresie ośmiu
 •  dodaje i odejmuje w zakresie 9
 • wykonuje wydzierankę z gazety połączoną z rysunkiem
 • wypowiada się na temat powstania węgla kamiennego
 • wymienia wybrane właściwości fizyczne węgla kamiennego i soli kamiennej
 •  rozpoznaje i nazywa literę c: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • recytuje wiersz
 • zaznacza w kalendarzu pogody elementy charakterystyczne dla danego dnia
 • liczy w zakresie dziewięciu
 • wymienia oznaki zbliżającej się wiosny
 • wykonuje rysunek uzupełniony wycinanką
 • rozpoznaje i nazywa liczbę 10
 • śpiewa piosenkę
 • wypowiada się na temat zachowania bohaterki opowiadania
 • uczestniczy w sprzątaniu placu przedszkolnego
 • wypowiada się na temat powrotu ptaków
 • wykonuje wyklejankę
 • prawidłowo rozwiązuje quiz
 • dodaje i odejmuje w zakresie dziewięciu
 • mierzy pojemność naczyń za pomocą jednej miarki
 • wymienia etapy rozwojowe motyla
 • wypowiada się na temat pszczół
 • wykonuje pszczółkę z rolki po papierze toaletowym i bibuły