„Zabawy matematyczne z guzikami”

„Zabawy matematyczne z guzikami”

Podczas ostatnich zajęć z matematyki „Motylki”  doskonaliły umiejętności dodawania i odejmowania a także zdolności do klasyfikowania na poziomie konkretnym:
-segregowanie przedmiotów ze względu na posiadane cechy,
– określanie (próby definiowania) przedmiotów przez wymienianie wyodrębnionych cech.

Galeria zawiera zdjęcia dzieci siedzących w kole na dywanie. Każde dziecko ma przed sobą białą kartkę, guziki oraz kartoniki z cyframi i znakami matematycznymi.