Grupa VI „Pieski” Zamierzenia – styczeń 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE dla gr. VI „Pieski”

MIESIĄC: Styczeń

  • Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami
  • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych,
  • Poznawanie utworów  literackich o wartościach wychowawczych, 
  • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej
  • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
  • Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie
  • Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach
  • Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższy
  • Wyrażanie własnych myśli i życzeń
  • Dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych