STYCZEŃ- ZAMIERZENIA MUCHOMORKI

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. FERIE ZIMOWE
 2. FERIE ZIMOWE
 3. KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM DZIADKA, ŻYCIE Z NIMI TO JEST GRATKA
 4. ZIMA I ZWIERZĘTA

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych
 • rozwijanie więzi rodzinnych
 • rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji
 • własnoręczne wykonanie prezentów
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania elementów
 • poznanie sposobów pomagania zwierzętom w zimie
 • wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków
 • rozwijanie postaw proekologicznych
 • rozwijanie kompetencji językowych