Plan Pracy dydaktyczno-wychowawczej

Plan Pracy dydaktyczno-wychowawczej

Drodzy Rodzice! Poniżej zamieszczamy Plan Pracy dydaktyczno-wychowawczej w ramach realizacji podstawy programowej w trakcie trwania zdalnych zajęć edukacyjnych.

Tematyka tygodnia:
Dzień Dziecka  (1-5.06..2020 r.)
Wakacje tuż, tuż (8-12.06.2020 r.)
Kolory lata (15-19.06.2020 r.)
Pożegnania nadszedł czas (22-26.06.2020 r.)