GR. V Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Drodzy Rodzice! Poniżej zamieszczamy Plan Pracy dydaktyczno-wychowawczej (1.06.2020-26.06.2020) w ramach realizacji podstawy programowej w trakcie trwania zdalnych zajęć edukacyjnych.

Tematyka tygodniowa:    

  1. Dzieci z różnych stron świata
  2. Wakacyjne podróże
  3. Lato, lato…
  4. Pożegnania nadszedł czas