Wielkanocne memory

Poproś mamę, aby wydrukowała obrazki tak, aby każdy obrazek miał parę. (2 razy) Wytnij je. Zaczynamy zabawę w memory. Naszym zadaniem jest odnalezienie pary, czyli takiego samego obrazka.

Obrazki układamy ilustracją do dołu, każdy gracz ciągnie 2 kary jednorazowo. Jeśli obrazki są identyczne, zdobywasz punkt. Jeśli są różne, odkładasz karty na swoje miejsce. Wygrywa osoba, która zbierze więcej par.

Powodzenia!