Gr. VI Zadanie nr 5

Gr. VI Zadanie nr 5

„Marzenia Gąsienicy” 27.03.2020 r.

Cele:
– rozbudzanie zainteresowania światem przyrody,
– wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego.

„Co piszczy w trawie?” – rozmowa inspirowana treścią bajki.
Rodzic czyta bajkę Ewy Stadtmüller. Następnie zadaje pytania inspirowane treścią utworu:
Kto wysłał zaproszenie do mieszkańców łąki? Kogo ważka zaprosiła na swoje wesele? O czym marzyła kosmata gąsieniczka? W jaki sposób mieszkańcy łąki przygotowywali się do wesela ważki? Co działo się z gąsienicą pewnego ranka? Co wydarzyło się w dniu wesela
ważki? Czy marzenie gąsienicy o tym, aby mogła fruwać, się spełniło? Co było dla gąsieniczki ważniejsze od zabawy na weselu ważki?