Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na okres od 23.03.2020 do 10.04.2020

(23.03 – 27.03) Witaj wiosno!

 • rozwijanie mowy- mówi o swoich wyobrażeniach nt. Pani wiosny
 • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • wykonanie instrumentacji do poznanej piosenki na wykonanej przez siebie grzechotce
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • budzenie zainteresowania światem przyrody (obserwacja kwitnących roślin, ptaków wijących gniazda)

(30.03 -03.04) Tradycje Świąt Wielkanocnych

(06.04- 10.04) Wielkanoc

 • rozwijanie mowy – wymienia wybrane zwyczaje wielkanocne, odpowiada na pytania, rozwiązuje zagadki
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5
 • rozwijanie sprawności fizycznej- uczestniczy w proponowanych zabawach ruchowych
 • rozwijanie sprawności manualnej- wykonuje zajączka z dostępnych materiałów
 • zachęcanie do przygotowywania prostych wypieków – wykonuje babeczkę wielkanocną
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich- tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości

Propozycje zabaw i zajęć do tych założeń programowych będą zamieszczane na bieżąco w zakładce – Do utrwalenia w domu