Gr. VI Zadanie nr 4

Gr. VI Zadanie nr 4

Czas na ruch! 26.03.2020 r.

Cele:
– doskonalenie koordynacji ruchowej
– doskonalenie techniki wycinania nożyczkami
– utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała.

Potrzebne materiały:
– kartki,
– nożyczki,
– taśma klejąca lub masa mocująca.

Życzymy radości z wykonywania poniższego zadania!

https://pin.it/1D0YaHE

Zabawę można wykorzystać do utrwalania z dzieckiem orientacji w schemacie ciała (strona lewa – prawa).