Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej gr. VI

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej gr. VI

Drodzy Rodzice poniżej zamieszczamy plan pracy dydaktyczno-wychowawczej jaki przewidziałyśmy na okres od 16.03.2020 r. do 10.04.2020 r. w ramach realizacji podstawy programowej w trakcie trwania zdalnych zajęć edukacyjnych.

MARZEC 2020

 1. Witaj wiosno! (16-20.03.2020)
 2. Wiosna w ogrodzie (23-27.03.2020)

KWIECIEŃ 2020

 1. Wielkanoc tuż, tuż… (30.03-03.04.2020)
 2. Wielkanoc (06-10.04.2020)

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • zauważanie rytmów – kontynuowanie ich
 • rozgrywanie gier planszowych, wspierających matematyczne umiejętności dzieci
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Nauka piosenek metodą ze słuchu
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • Utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń;

zakładanie hodowli fasoli, prowadzenie kalendarza obserwacji roślin

 • rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;
 • omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode)
 • doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
 • układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych

Prosimy o zapoznanie się z ofertą zajęć do realizacji w domu w naszej zakładce „DO UTRWALENIA W DOMU” Realizacja zadań, które proponujemy jest oczywiście nieobowiązkowa.
Adres mailowy do kontaktu w sprawach dydaktycznych na czas trwania zajęć zdalnych: monika.p5zory@gmail.com