Założenia programowe pracy dydaktyczno- wychowawczej od 23.03.2020 do 10.04.2020(23.03 – 27.03) Nadeszła wiosna

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie sprawności wokalnych
 • budzenie zainteresowania przyrodą
 • oglądanie kwitnących roślin, zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno
 • omawianie życia ptaków wiosną( budowanie gniazd)

(30.03 -03.04) Tradycje Świąt Wielkanocnych

(06.04- 10.04) Wielkanoc

 • rozwijanie mowy – wymienia wybrane zwyczaje wielkanocne, odpowiada na pytania, rozwiązuje zagadki
 • rozwijanie umiejętności liczenia -liczy w zakresie pięciu
 • rozwijanie sprawności fizycznej- uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach
 • rozwijanie sprawności manualnej- wykonuje kurczaczka techniką origami
 • zachęcanie do przygotowywania prostych wypieków – wykonuje babeczkę wielkanocną
 • kojarzenie przedmiotów z czynnościami jakie dzięki nim wykonujemy -wymienia nazwy czynności związanych z przedstawionymi przedmiotami
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy
 • szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich- tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości

Propozycje zabaw i zajęć do tych założeń programowych będą zamieszczane na bieżąco w zakładce – do utrwalenia.