Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, gr. II, „Rybki”

Drodzy Rodzice!

Poniżej zamieszczamy zamierzenia oraz tematykę pracy w okresie 16.03.2020 – 10.04.2020 dla dzieci 3/4 – letnich w ramach realizacji podstawy programowej w trakcie trwania zdalnych zajęć edukacyjnych.

MARZEC / KWIECIEŃ

  1. W marcu jak w garncu (16.03 – 20.03)
  2. Przyszła do nas wiosna (23.03 – 3.04)
  3. Tradycje Świąt Wielkanocnych (6.04 – 10.04)

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Dziecko uczy się samodzielności w czynnościach samoobsługowych, higienicznych;

Dziecko dba o porządek wokół siebie; sprząta po skończonej zabawie

Dziecko wie jak chronić się przed wirusem grypy (np. staranne mycie rąk);

Dziecko dzieli się swoimi wrażeniami, przeżyciami z bliskimi (np. związanymi m.in. z koronawirusem)

Dziecko słucha opowiadań, wierszy czytanych przez osobę dorosłą

Dziecko wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu/utworu;

Dziecko wykonuje ćwiczenia usprawniające narzędzia artykulacyjne podczas zabaw logopedycznych;

Dziecko poszerza słownictwo podczas swobodnych rozmów z domownikami;

Dziecko rozpoznaje i nazywa wybrane wiosenne kwiaty;

Dziecko poznaje świąteczne zwyczaje; rozpoznaje rzeczy kojarzące się ze Świętami Wielkanocnymi;

Dziecko liczy przedmioty w dostępnym dla siebie zakresie;

Dziecko obserwuje przyrodę – potrafi wymienić cechy charakterystyczne dla danej pory roku (wiosna); określić panującą w tym czasie pogodę za oknem

Dziecko bierze udział w zabawach sensorycznych, ruchowych, rytmicznych;

Dziecko uczy się słów i melodii piosenki;

Dziecko śpiewa piosenki;

Dziecko wykonuje pracę plastyczną/techniczną z dostępnych materiałów

Dziecko koloruje na temat dowolny;

Dziecko bierze udział w zabawach konstrukcyjnych, zabawach ruchowych;

Dziecko bawi się bezpiecznie;

Prosimy o zapoznanie się z ofertą zajęć do realizacji w domu w zakładce „Do utrwalenia w domu”, w miarę Państwa możliwości.

Trzymajmy się wszyscy pogodnie i zdrowo! 

Pani Ewa i Magda 🙂