„Czytanie na dywanie”

„Czytanie na dywanie”

Celem spotkań pod tym tytułem jest wprowadzenie dzieci w świat literatury, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, kształtowania nawyku słuchania i opowiadania, wzbogacanie słownictwa dzieci, rozwijanie sprawności językowych, eliminowanie negatywnych emocji, agresji, wyciszanie dzieci.

 

W tym roku szkolnym nasza grupa „Pszczółki” pragnie się aktywnie włączyć w Akcję – „Cała Polska czyta dzieciom”. Na co dzień czytają nam nasze panie wychowawczynie, ale pragniemy włączyć do naszej akcji rodziców, babcie, dziadków. Czytanie odbywałoby się po podwieczorku ok. godz. 14.15. Czekamy na zgłoszenia.