Certyfikat LCAE

Od lat w naszej placówce podejmujemy szereg działań mających na celu kształtowanie postaw ekologicznych.  W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy nawiązaliśmy współpracę z Krakowską Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, jednocześnie przystępując do programu             „Eco Schools”. To wszystko skłoniło nas do ubiegania się o Certyfikat I stopnia – Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej – LCAE. Aby zdobyć certyfikat nalezy postępować zgodnie z metodologią 7 KROKÓW:

1. Powołanie lokalnego komitetu / grupy roboczej

2. Przeprowadzenie audytu ekologicznego (na początku i końcu działań)

3. Opracowanie kodeksu ekologicznego

4. Opracowanie planu działań i jego wykonanie (realizacja)

5. Integracja z programem nauczania

6. Monitoring prowadzonych działań

7. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, promocja

Nauczycielem koordynującym proces realizacyjny została pani Maria Klimek, która powołała przedszkolny KOMITET EKOLOGICZNY w skład którego weszli: nauczyciele (liderzy ekologiczni)- pani Natalia Błażyca, pani Joanna Kuśka i pani Angelika Majerska; rodzice: pani Joanna Wójtowicz, pani Iwona Grudnik, pani Anna Marek, pani Weronika Włodarczyk. Prężnie działający Komitet przed opracowaniem Planu Działań, przeprowadził Audyt Ekologiczny z podziałem na dwie grupy wiekowe: dzieci młodsze (3 i 4 latki) oraz dzieci starsze (5 i 6 latki). Wyniki audytu dostępne w zakładce niżej -„audyt ekologiczny”. Na podstawie uzyskanych wyników wybrano temat przewodni „Żywność- Zdrowo, Lokalnie i Odpowiedzialnie”.