Informacja

W związku z nieprzystąpieniem do strajku 2 nauczycieli przedszkole może zapewnić opiekę 25 dzieciom. Rodziców zainteresowanych przyprowadzeniem dziecka do przedszkola prosimy o wcześniejszy kontakt z dyrektorem placówki (ze względu na ograniczoną ilość dostępnych miejsc).