Ubezpieczenie

Informujemy Nasze przedszkole, po konsultacji z rodzicami przedstawia możliwość  ubezpieczenia wychowanków od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2018/2019. Przedstawiamy ofertę Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk Vienna...

Czytaj więcej >>